Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 arkipäivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Lisäselvityksiä saatetaan pyytää jo aiemmin.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajan. Saat sairauspäivärahaa enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen. Enimmäisaikaan lasketaan mukaan edeltäneeltä 2 vuodelta kaikki päivät, joilta sinulla on ollut oikeus Kelan sairauspäivärahaan. Mukaan lasketaan siis myös ne päivät, joina olet ollut työkyvytön mutta joina sinulle ei esimerkiksi vuositulojen vähyyden vuoksi ole maksettu sairauspäivärahaa.

Enimmäisaika täynnä – milloin voi saada sairauspäivärahaa uudelleen?

Kun enimmäisaika on täyttynyt, voit saada sairauspäivärahaa saman sairauden vuoksi uudelleen vasta, kun olet ollut työkykyinen vuoden ajan. Jos palaat sairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen työhön ja työskentelet yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää, voit kuitenkin saada sairauspäivärahaa vielä 50 lisäpäivältä.

Voit saada sairauspäivärahaa, jos sairastut enimmäisajan täytyttyä kokonaan uuteen sairauteen, joka ei ole aiheuttanut sinulle työkyvyttömyyttä edellisen sairauspäivärahakauden aikana.

Jos sairaus pitkittyy

Kela arvioi lääkärinlausunnon perusteella, voisiko kuntoutuksesta olla apua sairauteesi.

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää, saat Kelasta kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutuksen vaihtoehdoista ja järjestäjistä.

Jos olet työsuhteessa, työterveyshuollon on arvioitava jäljellä oleva työkykysi viimeistään silloin kun olet saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää.

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää, saat Kelasta kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutusmahdollisuuksien lisäksi työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta.

Voit hakea kuntoutusta, vaikka Kela ei olisi sitä ehdottanut. Jos koet tarvitsevasi kuntoutusta, hakeudu ensin työterveyslääkärille tai omalle lääkärillesi. Kun olet saanut lääkäriltä kuntoutusta suosittavan lausunnon, voit hakea Kelasta kuntoutusta.

Jos sairautesi jatkuu yli vuoden, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä.

Sairaus ja työkyky

Sairaus ja työkyvyttömyys ovat eri asioita. Sairauspäivärahan myöntäminen edellyttää työkyvyttömyyttä. Työkyvyttömyys arvioidaan työhön, josta olet sairautesi vuoksi jäänyt pois. Kerro hakemuksessasi työnantajasi ja työsi sisältö. Jos teet useampaa kuin yhtä työtä, kerro myös mistä töistä olet ollut sairautesi vuoksi pois ja mitä työtä olet pystynyt tekemään.

Kelassa sairauspäivärahan ratkaisemiseen osallistuu tarvittaessa asiantuntijalääkäri. Asiantuntijalääkärit ovat vakuutuslääketieteen asiantuntijoita. He arvioivat hoitavan lääkärin lausunnon perusteella asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä sitä, täyttyvätkö työkyvyttömyyden lainsäädännölliset kriteerit.

Lue lisää