Sotilasavustus

Kela voi maksaa sotilasavustusta

  • varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle
  • vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle
  • palveluksessa olevan omaiselle
  • reservin kertausharjoituksessa tai täydennyspalveluksessa olevalle tai hänen omaiselleen.

Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen palvelusaikana käytettävissä olevat nettotulot.

Sotilasavustuksena voidaan maksaa

Ulkomailta palvelukseen tulevalle asevelvolliselle maksetaan sotilasavustusta samoin perustein kuin Suomessa asuvalle. Sotilasavustuksen maksaminen ei edellytä Suomen sosiaaliturvaan kuulumista.

Asevelvollisen perheelle voidaan maksaa sotilasavusta ulkomaille.

Hae avustusta ennen palvelusta

Voit hakea sotilasavustusta kuukautta ennen palveluksen alkua. Puolustusvoimat tai siviilipalvelusmiehen palveluspaikka maksaa asevelvolliselle palveluksen ajalta päivärahaa.

Lue lisää