Tulojen vaikutus

Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat palveluksessa olevan ja avustukseen oikeutetun omaisen käytettävissä olevat nettotulot.

Kela ottaa tuloina huomioon avustukseen oikeutetun palvelusaikana saamat

  • palkkatulot luontoisetuineen, joista on vähennetty ennakonpidätys sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut
  • elinkeinotoiminnan tulot YEL-vakuutuksen työtulon mukaisina
  • maatalouden tulot MYEL-vakuutuksen työtulon mukaisina
  • sosiaalietuudet, joista on vähennetty verot sekä
  • muut kuin alla luetellut nettotulot.

Kela ei ota tuloina huomioon

Omaisuus

Omaisuus tai siitä saatava tuotto ei vaikuta sotilasavustuksen saamiseen tai määrään.