Toimintamallit ja yhteistyö

Kela on mukana hallitusohjelman uudistuksissa, hankkeissa ja kokeiluissa, joissa asiakasyhteistyön merkitys on korostunut entisestään. Asiakasyhteistyö edellyttää lakimuutoksia asiakastiedon hyödyntämisen edistämiseksi, yhteistä vuoropuhelua sekä resursseja ja osaamista.

Kela mukana Työkykyohjelmassa:

Kela sote-keskuksissa -projekti
Kela sairaalassa -projekti

Kunnat ja Kela sujuvoittivat yhteistyötä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Tavoitteena on vähentää toimeentulotuen hakemiseen muodostunutta kahden luukun ongelmaa.

-----

Muita ehdotuksia

Monialainen asiakasyhteistyö

Asiakkaiden, erityisesti heikommassa asemassa olevan monialaisen asiakastyön tarpeessa ole vien, tulisi saada oikeat etuudet ja palvelut oikea-aikaisesti. Tämä mahdollistuu laaja-alaisella asia kasyhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Samalla toiminnan kustannustehokkuus lisääntyy, kun oi kea-aikainen toiminta lisääntyy, väärien etuushakemusten ja palveluiden käsittelyyn ei mene tur haa aikaa, häiriökysyntä vähenee ja vältytään myös negatiivisilta, hallinnollisesti raskailta jälkikä teisiltä prosesseilta (muutoksenhaut, oikaisut, virhetilanteiden korjaukset). Tämä on myös koko yhteiskunnan varojen käytön tehokkuuden kannalta kannatettavaa.

 

Nuorisotakuu?

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma?

Kumppanietäpalvelu(kokeilu)?

jossa Risestä voi työntekijä yhdessä asiakkaan kanssa olla yhteydessä Kelaan ja saada palvelun. Paikallisesta voisi olla esimerkkinä Ohjaamo -yhteistyö esim. Oulussa ja Porissa, jossa Kelan palveluasiantuntija käy säännöllisesti Ohjaamossa, ja on siellä sekä kumppaneiden että asiakkaiden tavoitettavissa.

Kela ja sosiaalitoimistot?

Skanssi?