Työntekijä perhevapaalla

Kun työnantaja maksaa työntekijänsä äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden ajalta palkkaa, Kela voi maksaa vanhempainpäivärahat työnantajalle.

Lisäksi työnantaja voi saada perhevapaiden ajalta vuosilomakustannuskorvausta ja äidin palkalliselta äitiysvapaalta perhevapaakorvausta.