Valtakunnalliset asiakkuuspalvelut

Johtaja
Sari Hänninen

Lakiyksikön päällikkö
Mia Helle

Lakiyksikkö, toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Pasi Pajula

Lakiyksikkö, eläke-, opinto- ja perhe-etuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Heli Hänninen

Lakiyksikkö, työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Mikko Toivanen

Lakiyksikkö, Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö
Reija Jääskeläinen

Lakiyksikkö, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen päällikkö
Suvi Rasimus

Lakiyksikkö, Raja-yhteyspisteen päällikkö
Matias Kainu

Kehittämisyksikön päällikkö
Heli Kauhanen

Suunnitteluyksikön päällikkö
Soili Orre

Asiantuntijalääkäriyksikön päällikkö
Janne Leinonen

Pohjoisen vakuutuspiirin johtaja
Arto Rautio

Keskisen vakuutuspiirin johtaja
Liisa Ojala

Läntisen vakuutuspiirin johtaja
Petri Hannula

Itäisen vakuutuspiirin johtaja
Kimmo Ruuskanen

Eteläisen vakuutuspiirin johtaja
Maini Kihlman

Valtakunnalliset erityisyksiköt:

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen päällikkö
Sari Paloposki

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskuksen päällikkö
Matti Hynninen

Kansainvälisten asioiden keskuksen päällikkö
Krista Jalonen

Lue lisää