Viestintäyksikkö

Viestintäjohtaja
Ville Korhonen (1.2.–30.6.2021)

Viestintäpäällikkö, asiakasviestinnän sisällöt
Minna Latvala

Viestintäpäällikkö, asiakasviestinnän palvelut
Päivi Bergman

Viestintäpäällikkö, media- ja sidosryhmäviestintä
Siiri Kärkkäinen (1.2.–30.6.2021)

Viestintäpäällikkö, strategia- ja työyhteisöviestintä
Sannamari Ollikkala

Viestintäpäällikkö, visuaalinen viestintä
Henrik Jussila