Oma väylä -hanke

Oma väylä -hanke oli osa nuorten yhteiskuntatakuuta, jossa tavoitteena oli edistää nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä estää syrjäytymistä tai työttömyyden pitkittymistä. Hanke toteutettiin vuosina 2014–2018.

Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin ryhmä- ja yksilökuntoutusmallia 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten autismikirjon häiriö tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ja jotka tarvitsevat tukea opiskelussa ja työelämään siirtymisessä.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

Oma väylä -hankkeen kehittämistyön tuloksena mallinnettiin neuropsykiatriseen kuntoutukseen uusia työkäytänteitä ja menetelmiä, kuten motivoimista, kuntoutuksen arkeen integroimista ja ryhmäkuntoutusta.

Palveluntuottajina toimivat Autismisäätiön toimipisteet Helsingistä ja Vantaalta, ProNeuron Neuropsykiatriakeskus Espoosta, Attentio Oy Jyväskylästä, Wellmind Terveys Oy Oulusta sekä Eduro-säätiö Rovaniemeltä.

Arviointitutkimuksissa tuotettiin tietoa hankkeessa kokeillun kuntoutusmallin hyödyistä ja soveltuvuudesta kohderyhmälle sekä arvioitiin kehittämistavoitteiden toteutumista. Tutkimukset toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Oma väylä – Motivointia, ryhmäkuntoutusta ja arkea -videossa kuntoutuspalvelun kokeiluun osallistuneet palveluntuottajat kertovat kehittämisestä ja kokemuksistaan Kelan kehittämishankkeeseen osallistumisesta. Videolla kuullaan myös kuntoutukseen osallistunutta kokemusasiantuntijaa.

Katso video Oma väylä -hankkeesta, pituus 9 min (YouTube)

Oma väylä -mallit

Oma väylä -hankkeen kehittämistyöhön osallistuneiden palveluntuottajien laatimat mallit kuntoutuksen kehittämisteemoista löytyvät Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta (Helda) -julkaisun liitteistä.

Oma väylä -hankkeen kehittämisteemat olivat

  • motivointi
  • kuntoutuksen arkeen integrointi
  • ryhmäkuntoutus.

Oma väylä -hankkeen loppuseminaarin videot

Katso video Motivoiminen, pituus 9 min (YouTube) Mari Huhtiniemi ja Tarja Pelkonen, Autismisäätiö sr, Helsinki.
Katso video Arkeen vieminen, pituus 9 min (YouTube) Emmi Nousiainen, Attentio Oy.
Katso video Arkeen vieminen, pituus 11 min (YouTube) Sanna Kara ja Marko Lahti, Autismisäätiö sr, Vantaa.
Katso video Ryhmäkuntoutus, pituus 5 min (YouTube) Sanna Kähkönen ja Marika Ravelin, Eduro-säätiö.
Katso video Ryhmäkuntoutus, pituus 11 min (YouTube) Anna-Mari Andersson, ProNeuron Neuropsykiatriakeskus.
Katso video Kehittämistyö prosessina, pituus 11 min (YouTube) Anne Andersson, Wellmind Terveys Oy.

Katso video Oma väylä -kuntoutuksen hyödyt ja koettu vaikuttavuus, pituus 23 min (YouTube) Kaija Appelqvist-Schmidlechner, dosentti, erikoistutkija, THL.
Katso video Havainnointi Oma väylä -kuntoutuksen tutkimuksessa, pituus 20 min (YouTube) Riikka Lämsä, VTT, sh, erikoistutkija, THL.

Katso video Terveydenhuollon mahdollisuudet nuorten aikuisten neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa, pituus 34 min (YouTube) Elina Santti, LKT, psykiatrian erikoislääkäri.

Julkaisut

Julkaisun nimi on linkki julkaisun verkkosivulle.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla kuntoutushanke@kela.fi