Näin ohjaat kuntoutukseen

 1. Keskustele potilaasi kanssa hänen tilanteestaan ja toiveistaan.
  • Mihin hän toivoo apua ja tukea?
  • Tarvitseeko hän keinoja sairauden hallintaan, tukea työelämään tai opiskeluun vai apua päästäkseen töihin tai opiskelemaan?
  • Mitkä ovat hänen omat toiveet ja voimavarat?
  • Onko hän kiinnostunut kuntoutuksesta? Miten hän voisi hyötyä siitä?
  • Minkälaisia odotuksia hänellä on kuntoutuksen suhteen?
  • Onko nyt oikea aika kuntoutukselle?
  • Haluaako asiakas osallistua yksilö- vai ryhmämuotoiseen kuntoutukseen?
  • Palaa asiaan myöhemmin, jos kiinnostus ei heti herää.
 2. Kerro Kelan kuntoutusvaihtoehdoista (Henkilöasiakkaat-osio). Kela tarjoaa monipuolista kuntoutusta eri elämäntilanteissa.
 3. Milloin potilas tarvitsee lääkärinlausunnon?

  Lääkärinlausunto B tai kuntoutussuunnitelma tarvitaan hakemuksen liitteeksi, jos suosittelet Kelan kuntoutusta sairauden tai vamman vuoksi.

  Lausunnosta pitää selvitä seuraavat asiat:
  • Mikä sairaus (diagnoosi) tai sairaudet aiheuttavat asiakkaan toimintakyvyn heikkenemisen?  Mikä asiakkaan työ-, koulutus- tai muu elämäntilanne on?
  • Millainen on potilaan sairauden tai vamman nykytilanne?
  • Miten sairaus tai vamma vaikuttaa työhön, opiskeluun tai arjessa suoriutumiseen?
  • Miten potilasta on aiemmin tutkittu, hoidettu ja kuntoutettu?
  • Miksi kuntoutus on nyt ajankohtainen?
  • Miten kuntoutus edistäisi työ- tai toimintakykyä?
  • Onko potilas kiinnostunut kuntoutuksesta ja valmis sitoutumaan siihen?

   Näin kirjoitat lääkärinlausunnon tai kuntoutussuunnitelman kuntoutusta varten.

   Lääkärinlausuntoa ei tarvita, jos ohjaat 16–29-vuotiaan nuoren ammatilliseen kuntoutukseen elämäntilanteeseen liittyvien haasteiden vuoksi. Ohjaa nuori varaamaan haastatteluaika Kelan kuntoutuksen puhelinpalvelusta 020 692 205.
 4. Ohjaa potilas hakemaan kuntoutusta.
  • Lääkärinlausunnon saatuaan potilaasi hakee itse kuntoutusta Kelasta. Kelan kuntoutukseen haetaan hakemuslomakkeella, joka postitetaan Kelaan. Lue lisää: Miten haet kuntoutukseen? (Henkilöasiakkaat-osio)
  • Nuoren ammatillista kuntoutusta asiakas hakee varaamalla ajan kuntoutushaastatteluun kuntoutuksen palvelunumerosta 020 692 205.
  • Potilaasi saa lisätietoja Kelan kuntoutuksesta osoitteesta www.kela.fi/kuntoutus ja kuntoutuksen palvelunumerosta 020 692 205.
 5. Kerro, kuinka asia etenee.
  • Asiakas saa Kelasta päätöksen kuntoutuksesta. Myönteisen päätöksen liitteenä on ohjekirje, jossa kerrotaan tarkemmin kuntoutuksesta ja kuinka siihen voi valmistautua. Päätös lähetetään tiedoksi kuntoutuksen palveluntuottajalle ja hoidosta vastaavalle taholle. Lisäksi kuntoutuksen palveluntuottajalle lähetetään tiedoksi hakemusasiakirjat (hakemus ja lääkärintodistus).
  • Ennen kuntoutuksen alkamista palveluntuottaja on asiakkaaseen yhteydessä kirjeitse tai puhelimitse ja tiedottaa kuntoutuksen toteutukseen liittyvistä asioista.
  • Asiakas saa palveluntuottajalta osallistumistodistuksen. Se tarvitaan mahdollisen kuntoutusraha- tai matkakorvaushakemuksen liitteeksi.
  • Kuntoutuksen päätyttyä asiakas saa palveluntuottajalta kuntoutuspalautteen eli kirjallisen selosteen kuntoutukseen toteutuksesta. Asiakkaan luvalla se lähetetään myös hoitavalle taholle.
 6. Mitä kuntoutuksen jälkeen?
  • Sovi potilaasi kanssa, miten yhteistyö ja seuranta jatkuvat.
  • Kerro, mihin ja miten hän voi ottaa tarvittaessa yhteyttä.