Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle

Valtion korvauksella korvataan valtion varoista hoitokustannuksia julkiselle terveydenhuollolle.  Valtion korvausta voi saada myös kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista.

Kela maksaa valtion korvausta julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle eli kunnalle, kuntayhtymälle tai sairaanhoitopiirille.  Korvaus maksetaan aina julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle, ei hoitoa antaneelle yksikölle.

Kela maksaa valtion korvausta seuraavissa tapauksissa:

  • Asiakkaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, ja hän on todistanut oikeutensa hoitoon hoito-oikeustodistuksella.
  • Asiakkaalla ei ole kotikuntaa eikä hoito-oikeustodistusta. Asiakas on saanut kiireellistä hoitoa, jonka kustannuksia julkinen terveydenhuolto ei ole saanut perittyä häneltä.
  • Asiakkaalla on kotikunta Suomessa, mutta hänen sairaanhoitonsa kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti. Kela myöntää asiakkaalle todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa ja lähettää sen tiedoksi julkiselle terveydenhuollolle. Todistuksessa on tieto julkisen terveydenhuollon oikeudesta valtion korvaukseen.

Jos asiakkaan sairaanhoidon kustannuksista vastaa EU- tai Eta-maa tai Sveitsi, Kela laskuttaa maksamansa valtion korvauksen kyseiseltä maalta.

Korvattavat kustannukset

Julkinen terveydenhuolto voi saada valtion korvausta sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelujen kustannuksista. Korvausta saa avohoidon ja sairaalahoidon kustannuksista.

Valtion korvauksen voi saada myös sellaisista palveluista, jotka ovat asiakasmaksulainsäädännön mukaan maksuttomia palvelujen käyttäjälle. Tällainen palvelu voi olla esimerkiksi alle 18-vuotiaan asiakkaan käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla.

Lue lisää kustannusten korvaamisesta:

Korvauksen määrä

Julkinen terveydenhuolto saa valtion korvausta terveyspalveluiden järjestämisen kustannuksista. Niillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka toisessa kunnassa asuvan potilaan kotikunta maksaisi terveydenhuoltolain mukaisesti, jos hoito tulisi kunnan maksettavaksi.

Kela korvaa palveluista aiheutuneet kustannukset, joista on vähennetty asiakkaalta asiakasmaksulain perusteella perityt asiakasmaksut. Kela ei korvaa potilaan maksettavaksi kuuluvaa asiakasmaksua, vaikka julkinen terveydenhuolto ei olisi saanut perittyä sitä potilaalta.

Valtion korvauksen käsittely on keskitetty Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen (Tietoa Kelasta-osio).

Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Valtion korvausta on haettava Kelasta 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Korvausta ei voi saada, jos hakemus saapuu myöhässä. Lue lisää valtion korvauksen hakemisesta.

Korvausta voi saada ainoastaan julkisen terveydenhuollon ylläpitäjä eli kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri. Lue lisää päätöksen antamisesta ja korvauksen maksamisesta.

Lue lisää