Suuhygienistin antaman hammashoidon korvaaminen sähköisellä
tilitysmenettelyllä mahdollista 1.5.2021 alkaen

Suuhygienistin antaman hammashoidon kustannuksia voi tällä hetkellä hakea korvattavaksi sairausvakuutuksesta vain lomakkeilla. Suuhygienistin antaman hammashoidon korvausten hakeminen sähköisellä tilitysmenettelyllä tulee mahdolliseksi 1.5.2021 alkaen.

Sähköisen tilitysmenettelyn aloittaminen edellyttää sopimuksen uusimisen

Sähköisen tilitysmenettelyn käyttöönotto suuhygienistin antaman hammashoidon kustannuksista edellyttää, että tietojärjestelmä on arvioitu ja hyväksytty Kelassa käytettäväksi sähköiseen tiedonvälitykseen suuhygienistin antaman hoidon korvaamisessa.

Suorakorvausmenettelyn sähköiseen tilitystietojen toimittamiseen voi liittyä palvelujen tuottaja, jolla on voimassa oleva sopimus tilitystietojen toimittamisesta lomakkeilla ja käytössään sähköiseen menettelyyn hyväksytty tietojärjestelmä.

Palvelujen tuottajan tulee tehdä Kelan kanssa uusi liittymissopimus sähköisestä tilitysmenettelystä. Ennen liittymistä sähköiseen tilitystietojen toimittamiseen on menettelyn käytännön toimivuus tarvittaessa varmistettava palvelujen tuottajan ja Kelan vakuutuspiirin välisellä käyttöönottotestauksella.

Suorakorvausmenettelyyn voivat liittyä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat sekä lupaviranomaisen (AVI tai Valvira) luvan saaneet yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajat.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva hammaslääkäri

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan hammaslääkärin toimialana ei voi olla suuhygienistin antama hoito. Hammaslääkäriin palkkasuhteessa oleva suuhygienisti ei voi liittyä hammaslääkärin sähköiseen tilitysmenettelyyn.

Tarvittaessa hammaslääkäri voi rekisteröityä yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitetuksi palvelujen tuottajaksi ja hakea lupaviranomaiselta (AVI, Valvira) suuhygienistin antama hoito lisättäväksi toimialoihin.

Määräyslomakkeen toimittamisesta luopuminen sähköisessä tilitysmenettelyssä

Tutkimus- ja hoitomääräyslomaketta suuhygienistin antamaan hoitoon, SV 3SHM ei toimiteta sähköisen menettelyn yhteydessä Kelaan. Sähköisessä tilitysmenettelyssä ilmoitetaan kuitenkin vastaavat tiedot kuin määräyslomakkeella.

Kela voi pyytää jälkikäteen määräyslomakkeet nähtäväksi. Tämän vuoksi palvelujen tuottajan tulee säilyttää määräyslomakkeen tiedot tietojärjestelmässään tai paperilla. Esimerkiksi, kun kyseessä on laitoksen ulkopuolelta tullut määräys, on paperinen määräyslomake säilytettävä. Määräyslomakkeen säilytysaika on 3 vuotta määräyspäivästä lukien.

Kolmen vuoden määräaika perustuu siihen, että määräys on voimassa kaksi vuotta ja takautuva hakuaika on kuusi kuukautta.

Palvelujen tuottaja toimittaa tilitykset Kelaan tilitystietojen välityspalvelua käyttäen.

Järjestelmäntoimittajien Ekstranet-sivusto

Kela julkaisee järjestelmätoimittajille suunnatun ekstranet-sivuston, josta löytyy tietoa palveluiden sisällöstä ja teknisistä vaatimuksista. Sivut on suunnattu järjestelmätoimittajille, jotka toimittavat palveluntuottajille sairaanhoitokorvausten sähköisen tilitysmenettelyn järjestelmiä. Ekstranet-sivustolle pääsevät vain rekisteröidyt käyttäjät, joille Kela on toimittanut käyttäjätunnuksen ja salasanan.