Maksuvaatimus ja toimeentulotuki

Kunta voi poikkeuksellisesti myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea odotettavissa olevaa Kelan ensisijaista etuutta vastaan. Kunta voi periä maksamansa toimeentulotuen Kelan etuudesta.

Jos kunta perii täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen ensisijaisesta etuudesta, voit tehdä maksuvaatimuksen kirjallisesti tai etuustietopalvelu Kelmussa.

Kunta voi joissain tilanteissa periä täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myös Kelan maksamasta perustoimeentulotuesta. Tällainen tilanne on esimerkiksi se, että kunta on myöntänyt täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea menoon, joka olisi pitänyt huomioida menona perustoimeentulotuen päätöksessä. Kun Kela korjaa tai tarkistaa päätöksen, se voi huomioida kunnan maksuvaatimuksen.

Jos kunta perii täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen Kelan maksamasta perustoimeentulotuesta, maksuvaatimusta ei voi tehdä Kelmussa, vaan se on tehtävä kirjallisesti.

Etuustietopalvelu Kelmu

Voit tehdä maksuvaatimuksen ensisijaisista etuuksista myös sosiaalitoimen etuustietopalvelu Kelmussa.

Kirjaudu palveluun

Alta löydät ohjeet, miten perit täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen ensisijaisista etuuksista ja perustoimeentulotuesta.

Maksuvaatimus ensisijaisista etuuksista

Ensisijaista etuutta voi periä vain siltä ajanjaksolta, jolta kunta on maksanut täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Maksuvaatimus perustuu toimeentulotukilain 23. pykälään.

Tee maksuvaatimus seuraavan ohjeen mukaisesti.

 1. Tee maksuvaatimus etuustietopalvelu Kelmussa. Kirjaudu Kelmuun Suomi.fi-tunnistuksella.
 2. Voit tehdä maksuvaatimuksen myös vapaamuotoisesti. Tee vapaamuotoinen maksuvaatimus kirjallisesti. Kirjoita maksuvaatimukseen
  • lakipykälä, johon maksivaatimus perustuu (toimeentulotukilain 23. pykälä)
  • etuus, johon vaatimus kohdistuu
  • ajanjakso, jolta etuus peritään
  • perittävä määrä.
 3. Tee maksuvaatimus vähintään 2 viikkoa ennen ensisijaisen etuuden maksupäivää. Tarkista etuuksien maksupäivät (Henkilöasiakkaat-osio).
 4. Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä mahdollisimman pian Kelaan. Kunta voi ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Voit myös täyttää ja tulostaa lomakkeen EV 255 (pdf) (Ilmoitus etuuden maksamisesta kunnalle). Postita maksuvaatimus Kelan vakuutuspiiriin. Katso vakuutuspiirien postiosoitteet (Henkilöasiakkaat-osio).

Tee maksuvaatimus perustoimeentulotuesta kirjallisesti

Kunta voi periä täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen myös perustoimeentulotuesta. Tällöin maksuvaatimusta ei voi tehdä Kelmussa.

Näin teet maksuvaatimuksen

 1. Tee maksuvaatimus kirjallisesti lomakkeella EV 255 (pdf) (Ilmoitus etuuden maksamisesta kunnalle).
 2. Postita maksuvaatimus Kelan vakuutuspiiriin. Katso vakuutuspiirien postiosoitteet (Henkilöasiakkaat-osio).