Lääkemääräyslomake muuttuu alaikäisen kielto-oikeuden huomioimisen vuoksi 1.10.2020

Potilaslain mukaan alaikäisellä on oikeus kieltää antamasta huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen sellaiseen hoitoonsa liittyviä potilastietoja, josta hän on itse kyvykäs päättämään.

Lääkkeen määrääjän on lääkemääräystä antaessaan otettava kantaa alaikäisen potilaan kyvykkyyteen päättää hoidostaan. Tieto alaikäisen päätöskyvystä ja päätöskykyisen alaikäisen tahto tietojen luovuttamisesta on kirjattava jokaisen lääkemääräyksen (sähköinen, paperinen tai puhelinlääkemääräys) kohdalla erikseen. Tämä tarkoittaa muutoksia myös lääkemääräyslomakkeelle.

Lääkemääräyksen voi laatia kirjallisesti ja puhelimitse vain poikkeustapauksissa. Kirjallisen lääkemääräyksen laatimiseen on 1.10.2020 alkaen käytettävä uutta lääkemääräyslomaketta. Vanhat lääkemääräyslomakkeet on hävitettävä asianmukaisella tavalla tietosuojajätteenä.

Potilastietojärjestelmien toimittajat saavat uuden paperisen lääkemääräyksen ja puhelinlääkemääräyksen tyylitiedoston ja skeeman sähköpostilla.
Lisätietoja kantakehitys@kanta.fi.

Painettuja uusia lääkemääräyslomakkeita voi tilata 1.9.2020 alkaen sähköpostitse Kelan lomakevarastosta osoitteesta lomakevarasto@kela.fi.

Terveysportti-palvelu, Lääkäriliiton jäsenpalvelu ja Lääkäriportaali-palvelu tarjoavat uusitun lääkemääräyslomakepohjan asiakkaidensa käyttöön.