Määräaikaisille lääkekorvausoikeuksille jatkoaikaa

Apteekkitiedote 9/2020

Kela on automaattisesti pidentänyt ajalla 31.3. - 31.10.2020 päättyvien määräaikaisten lääkekorvausoikeuksien voimassaoloa 9 kuukaudella. Korvausoikeuden pidennetty voimassaoloaika välittyy apteekeille suorakorvaustietojen kyselypalvelun kautta.

Asiakkaalle myönnetty lääkekorvausoikeus (korvausnumero) voi olla määräaikainen tai pysyvä. Jos korvausoikeus on määräaikainen, sille haetaan Kelasta jatkoa B-lääkärinlausunnolla.

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi asiakkaat eivät välttämättä saa korvausoikeuden jatkamiseksi tarpeellista lääkärinlausuntoa tai sen saaminen voi olla hankalaa. Tämän takia Kela on poikkeuksellisesti jatkanut kaikkien 31.3.2020 - 31.10.2020 päättyvien korvausoikeuksien voimassaoloaikaa 9 kuukaudella ilman lääkärinlausuntoa.

Asiakkaat, joiden määräaikaisen korvausoikeuden voimassaoloaikaa on jatkettu, saavat kirjeen Kelasta. Kirje lähetetään toukokuun puolivälissä noin 20 000 henkilölle. Kirjeessä ei ole yksilöity, mitä korvausoikeusnumeroa pidennys koskee. Poikkeuksellisesti asiakkaille ei myöskään lähetetä uutta Kela-korttia pidennyksen johdosta. Näin ollen asiakkaiden Kela-korteissa näkyvät alkuperäiset tiedot määräaikaisten korvausoikeuksien voimassaoloajoista.

Esim. Asiakkaan Kela-kortin merkintä AE 203/04.20 tarkoittaa, että alempi erityiskorvausoikeus 203 on alun perin ollut voimassa 30.4.2020 saakka. Korvausoikeuden määräajan automaattisen pidentämisen jälkeen korvausoikeus on voimassa 31.1.2021 saakka.

Asiakkaat saattavat lääkeoston yhteydessä tiedustella määräaikaisten korvausoikeuksiensa päättymispäivää apteekissa. Apteekki saa kyselypalvelusta tiedot asiakkaan ajantasaisista korvausoikeuksista. Asiakkaat voivat tarkistaa korvausoikeuksiensa ajantasaiset tiedot Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/omakela).

Kela korostaa, että asiakkaiden ei pidä lykätä pitkäaikaissairauksien seurantaa ja hoitoa. Asiakkaan on noudatettava sairautensa hoidossa terveydenhuollon antamia ohjeita ja asioida edelleen terveydenhuollossa, kun se on tarpeellista.

Tarvittaessa voit katsoa tarkempia tietoja asiakkaille lähetystä kirjeestä.

Koronaviruspandemiaa koskien Kela on aiemmin antanut seuraavat apteekkitiedotteet (vanhimmasta uusimpaan):

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä