Korvausoikeuden 3051 edellytykset tarkentuvat aikuisten lihavuuden hoidossa 1.7.2022 alkaen

Lääkeaine: Liraglutidi
Lääkevalmiste: Saxenda
Sairaus: Lihavuus

Mikä muuttuu

Saxenda-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 3051. Liraglutidi (lihavuus) .

Korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiä tarkennetaan 1.7.2022 alkaen lääkärinlausunnossa esitettävien tietojen osalta. Jatkossa lausunnosta tulee ilmetä ajankohtainen terveydenhuollossa mitattu paino.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää