Lääkemääräyslomakkeelle muutoksia 1.5.2022

Kanta lääkityslistan ensimmäisen vaiheen käyttöönotto aiheuttaa muutoksia lääkemääräyslomakkeelle. Tehdyt muutokset:

  • Lisätty uusi kohta ’Perustelu muun kuin edullisimman biologisen lääkkeen käytölle’.
  • Tekstimuutos erillisselvitystä (reseptimerkintä) koskevaan kohtaan.
  • Siirretty laatimispaikkakunta ja päiväys sekä allekirjoitus samaan kohtaan.
  • Lisätty ’Lisätietoja potilaalle’ -kohtaan maininta biologisen lääkkeen lääkemääräyksen voimassaoloajasta.

Lääkemääräyksen voi laatia kirjallisesti tai puhelimitse vain poikkeustapauksissa. Kirjallisen lääkemääräyksen laatimiseen on 1.5.2022 alkaen käytettävä uutta lääkemääräyslomaketta. Vanhat lääkemääräyslomakkeet on hävitettävä asianmukaisella tavalla tietosuojajätteenä.

Potilastietojärjestelmien toimittajat ovat saaneet uuden lääkemääräyksen tyylitiedoston sähköpostilla. Lisätietoja kantakehitys@kanta.fi.

Painettuja uusia lääkemääräyslomakkeita voi tilata 19.4.2022 alkaen sähköpostitse Kelan lomakevarastosta osoitteesta lomakevarasto@kela.fi.

Terveysportti-palvelu, Lääkäriliiton jäsenpalvelu ja Lääkäriportaali-palvelu tarjoavat uusitun lääkemääräyslomakepohjan asiakkaidensa käyttöön.