Perusvoiteita koskeva merkintä ’pitkäaikainen ihotauti’ kirjataan 1.5.2022 alkaen reseptin Erillisselvitys-kohtaan

Reseptillä määrätyn perusvoiteen hinnasta korvataan 40 %, kun lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) valmisteelle vahvistama korvattavuus on voimassa ja voide on määrätty pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon.

Merkintä ’pitkäaikainen ihotauti’ (”PIH”-merkintä) kirjataan 1.5.2022 alkaen reseptin Erillisselvitys-kohtaan. Merkintää ei enää jatkossa kirjata reseptin annostusohjeeseen.

Potilastietojärjestelmät ottavat käyttöön vuoden 2022 aikana Lääketietokannan uuden version ja rakenteiset erillisselvitystiedot. Muutoksen jälkeen potilastietojärjestelmä tarjoaa lääkkeen määrääjälle valittavaksi erillisselvitystekstin ’pitkäaikainen ihotauti’ ja lisäksi myös vaihtoehdon ’ei erillisselvitystä’.

Katso valmistekohtaiset reseptimerkinnät ja korvaamisen edellytykset