Reseptimerkinnän eli erillisselvityksen kirjaaminen helpottuu vuoden 2022 aikana

Kansallisen lääkityslistan ensimmäinen toteutuskokonaisuus otetaan käyttöön 1.5.2022. Tämä tuo muutoksia muun muassa reseptimerkinnällä eli erillisselvityksellä korvattavien lääkkeiden määräämiseen ja toimittamiseen (ks. Apteekkitiedote 2/2022).

Reseptimerkinnän kirjaaminen helpottuu, kun potilastietojärjestelmät ottavat käyttöön vuoden 2022 aikana Lääketietokannan uuden version ja rakenteiset erillisselvitystiedot.

Lääketietokannan uuden version käyttöönoton jälkeen potilastietojärjestelmät toimivat seuraavasti:

  • Järjestelmä tarjoaa lääkkeen määrääjälle valittavaksi reseptin Erillisselvitys-kohtaan kyseessä olevaan valmisteeseen liittyvät erillisselvitystekstit ja lisäksi myös vaihtoehdon ’ei erillisselvitystä’.
  • Kun lääkkeen määrääjä valitsee erillisselvitystekstin, järjestelmä näyttää kyseisen erillisselvityksen lääketieteelliset edellytykset ja tarjoaa lisäksi linkit Kelan verkkosivuille.
  • Lääkkeen määrääjän on tarkistettava, että lääketieteelliset edellytykset täyttyvät kyseisen potilaan kohdalla ja annettava tästä erillinen vakuutus.
  • Kun lääkkeen määrääjä on antanut vakuutuksen, järjestelmä vie erillisselvityksen reseptille.
  • Jos reseptimerkintään liittyy päivämäärä, järjestelmä ohjaa lääkkeen määrääjää antamaan päivämäärän.

Rakenteinen annostus, biologisen lääkkeen määrääminen ja rakenteinen erillisselvitys -koulutus pidettiin webinaarina 19.1.2022. Koulutus ja vastaukset koulutuksessa esitettyihin kysymyksiin löytyvät Kanta.fin terveydenhuollon koulutukset -sivustolta.

Katso valmistekohtaiset reseptimerkinnät ja korvaamisen edellytykset