Tiedote terveydenhuollolle lääkärinlausunto- ja todistusmenettelyistä 1.10.2020 alkaen

Koska terveydenhuollon vastaanotoille pääsee taas lähes normaalisti, palataan  lääkärintodistus- ja lausuntomenettelyssä tavalliseen käytäntöön: Sairauden perusteella myönnettävien etuuksien hakemista varten tarvitaan lääkärintodistus-tai lausunto.

Kela seuraa edelleen koronaviruksen aiheuttamaa tilannetta terveydenhuollossa ja tiedottaa muutoksista tarpeen mukaan.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaan etu

Huolellisesti laadittu ja riittävät tiedot sisältävä lääkärinlausunto vähentää lisäselvitysten tarvetta ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti. Allekirjoittamattomia lausuntoja ei enää hyväksytä.

Sähköisen B-lausunnon etuna on se, että se ohjaa lausunnon laatijaa. Esimerkiksi työkykyä koskevassa lausunnossa työkykyarviossa keskeiset asiat tulee käsitellyksi. Kun lääkärinlausunto toimitetaan sähköisesti Kelaan, hakemukset voidaan käsitellä nopeammin ja mahdolliset yhteydenotot hoituvat sujuvammin.

 Seuraavat lääkärintodistukset tai –lausunnot voi toimittaa sähköisesti Kelaan.

  • Lääkärintodistus A (SV 6)
  • Lääkärinlausunto B (SV 7)
  • Lääkärintodistus D (SV 10)
  • Todistus matkakorvausta varten (SV 67)
  • Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta (SV 75)
  • Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta (SV 97).

Etävastaanotolla ja puhelinkontaktissa laaditut lausunnot ja todistukset

Kela soveltaa Valviran antamaa ohjetta potilaille annettavista terveydenhuollon etäpalvelusta. Etäpalveluilla tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset voidaan toteuttaa tapaamatta potilasta. Hoitavan lääkärin vastuulla on arvioida, soveltuuko annettava palvelu etäpalveluna toteutettavaksi.

Kelaan toimitettavia asiakirjoja koskevat samat periaatteet kuin vastaanottokäynnillä laadittavia asiakirjoja. Lausunnossa tai sairauskertomustekstissä tulee mainita, onko arviointi tehty etävastaanotolla, miten etävastaanotto toteutui (kuvapuhelu, puhelin, chat) ja miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Lausuntoja laativia lääkäreitä velvoittaa Valviran ohjeistus lääkärinlausunnon kirjoittamisesta ja Valviran ohje etäpalveluista. Lausunnon tulee perustua sellaisiin tietoihin, joiden paikkansapitävyydestä lääkäri on itse vakuuttunut. Etävastaanotolla tulee aina laatia asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät ja arkistoida ne.

Kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä haettaessa Kela edellyttää yleensä lääkärinlausuntoa, joka perustuu vastaanotolla tapahtuneeseen tutkimustilanteeseen. Tapaukset arvioidaan kuitenkin yksilöllisesti ja poikkeustilanteessa lääkärinlausunto voidaan hyväksyä, vaikka lausunto on kirjoitettu etävastaanotolla tehdyn tutkimuksenperusteella. Erityisesti ensimmäistä kertaa kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä haettaessa lausunto ei voi yksinomaan perustua etävastaanottoon.