Venetoklaksista erityiskorvaus 1.6.2022 alkaen myös yhdessä obinututsumabin kanssa korvausoikeudella 1518

Lääkeaine: Venetoklaksi
Lääkevalmiste: Venclyxto
Sairaus: Krooninen lymfaattinen leukemia

Mikä muuttuu

Venclyxto-lääkkeestä saa erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 1518. Venetoklaksi.

Venetoklaksin erityskorvausoikeus voidaan myöntää 1.6.2022 alkaen kroonista lymfaattista leukemiaa sairastaville aikuisille myös yhdessä obinututsumabin kanssa. Sitä ennen korvausoikeus voidaan myöntää monoterapiana tai yhdessä rituksimabin kanssa.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 1518 niille asiakkaille, joilla on peruskorvausoikeus 399.

Lue lisää