Kela vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suomenkielisten* ja ruotsinkielisten terapiapalvelujen tarjouskilpailut ovat päättyneet Kelan kaikissa viidessä vakuutuspiirissä

Kela tarjouskilpailut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat Kelan kaikissa viidessä vakuutuspiirissä (eteläinen, itäinen, keskinen, läntinen ja pohjoinen vakuutuspiiri) ovat päättyneet.

Suomenkielisten terapiapalvelujen tarjousten jättäminen päättyi 27.4.2022 klo 12.00 (*lukuun ottamatta tarjouskilpailu ”Yksilöratsastusterapia toimintaterapeutin toteuttamana (suomenkielinen), Kelan Eteläinen vakuutuspiiri” tarjousten jättöaika päättyy 4.5.2022 klo 12.00).

Ruotsinkielisten palvelujen tarjousten jättämisen määräaika päättyi 29.4.2022 klo 10.00.

Tiedustelut annetuista tarjouksista tai tarjouskilpailujen ratkaisuista

Kela on aloittanut tarjousten käsittelyn. Terapiapalveluja hankittiin 88 erillisellä tarjouskilpailulla, joihin tuli tarjouksia useampia tuhansia. Kela ei vastaa tarjoajien esittämiin kysymyksiin tarjouskäsittelyn aikana mm. hankintapäätösten valmistumisen aikataulusta eikä myöskään anna vahvistuksia tarjoajille tarjousten saapumista.

Tarjouspyynnön mukaisesti:

  • Annettu tarjous on voimassa 01.01.2023 saakka.
  • Tarjoajan ei hankintalain mukaisesti ole mahdollista jälkikäteen parantaa tarjoustaan.
  • Kela tiedottaa hankintapäätösten valmistumisesta verkkosivuillaan
  • Kela lähettää jokaisen tarjouksen osalta hankintaa koskevan päätöksen sekä valitusosoituksen tiedoksi Hanki- palvelun kautta 
  • Kela antaa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen valituille palveluntuottajille tarkemmat ohjeet tarvittavien selvitysten antamisesta.
  • Hankintasopimus laaditaan noudattaen liitteenä 3 olevaa sopimusluonnosta. Kela laatii sopimuksen tarjouksessa annettujen tietojen perusteella.
  • Kela käsittelee sopimusmuutoksia 1.1.2023 lukien.