Kelan kuntoutuksen hyödyn arvioinnin asiakirjoja on päivitetty

Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointia ja raportointia on tehty vuodesta 2015 lähtien. Arviointimallia on kehitetty vuosien aikana ja sen kohderyhmä on laajentunut ammatillisesta kuntoutuksesta myös harkinnanvaraiseen ja vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kuntoutuspalvelun palvelukuvauksessa lukee, kuuluuko palvelu kuntoutuksen hyödyn arvioinnin piiriin.

Jatkossa kuntoutuksen hyödyn arviointia ja raportointia varten kerättävää tietoa halutaan hyödyntää entistä paremmin. Tämän vuoksi Kelan tutkimus on käynnistänyt Kuntoutuksen hyödyn arviointi –nimisen tutkimuksen. Tutkimuksen vastuututkijana toimii erikoistutkija Saija Karinkanta (saija.karinkanta@kela.fi). Vuosittaisen kuntoutuksen hyödyn arviointi –raportin lisäksi kerättyä tietoa tullaan hyödyntämään myös mahdollisissa muissa kuntoutuksen hyötyjä ja vaikutuksia arvioivissa tutkimuksissa.  

Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi muuttuu siis muotoon Kuntoutuksen hyödyn arviointi. EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen henkilötietojen käsittelyn lakiperuste muuttuu samalla suostumuksesta yleiseen etuun, ja siinä tarkemmin tieteelliseen tutkimukseen. Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin tietosuojaseloste on tämän vuoksi uusittu.

Jatkossakin asiakkaan osallistuminen Kuntoutuksen hyödyn arviointi –tutkimukseen on vapaaehtoista ja häneltä pyydetään tietoinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Lisäksi asiakkaalle välitetään aiemman suostumusasiakirjan liitteen ja esitteen sijaan tutkimustiedote, johon häntä pyydetään huolellisesti tutustumaan ennen tutkimussuostumuksen antamista. Asiakas saa tutkimustiedotteen tutustuttavakseen myös kuntoutuspäätöksen mukana. Kuntoutukseen tultaessa on tärkeää varmistaa, että asiakas on tutustunut tiedotteeseen ja ymmärtää mistä tutkimuksessa on kysymys.   

Aiemmat asiakirjat on nyt poistettu ja uudet asiakirjat (Suostumusasiakirja KU5 ja Tiedote asiakkaalle AKVA KU21) löytyvät Kelan verkkosivuilta: Tietojen kerääminen ja toimittaminen kuntoutuspalveluissa – Yhteistyökumppanit - kela.fi

Kuntoutuksen hyödyn arviointiin käytetään samoja arviointimittareita kuin aiemminkin ja tietojen toimitus Kelaan tapahtuu aiempaan tapaan Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmän kautta.  
Huolehdittehan, että otatte uudet asiakirjat (suostumus ja tiedote) käyttöön niin pian kuin mahdollista.

Lisätiedot

Lisätietoa ja ohjeita tietojen toimittamiseen: Tietojen kerääminen ja toimittaminen kuntoutuspalveluissa – Yhteistyökumppanit - kela.fi
Tietojen toimittamista koskevat kysymykset pyydetään lähettämään Kelan postilaatikkoon tulos@kela.fi.