Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportointitietojen toimittamisen määräaika on umpeutumassa

Tietojen toimittamisen määräaika umpeutuu torstaina 31.3.2022

Vuoden 2021 loppuun mennessä toteutetut kuntoutuksen hyödyn arviointia koskevat alku-, loppu- ja seurantamittaukset on toimitettava Kelaan 31.3.2022 mennessä. Vuonna 2021 toteutettujen mittausten tiedot tulee toimittaa, vaikka kuntoutuksen seurantapäivien tai -käyntien toteutus olisi vielä kesken.

Kuntoutuksen hyödyn raportointitietojen toimittamisen määräaika on vuosittain mittauksen toteuttamisvuotta seuraavan maaliskuun viimeinen päivä. Raportoinnin tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa Kelan kuntoutuksen hyödyistä asiakkaalle, palveluntuottajalle, Kelalle ja muille toimijoille.

Tarkennuksia kuntoutuspalvelua koskevan tiedon merkitsemiseen

Kelan verkkosivujen Tietojen toimittamisen opasta (pdf) päivitetään tällä hetkellä uuteen versioon. Verkkosivujen version sivun 16 taulukosta 5 puuttuu tällä hetkellä vuoden 2021 uusia kuntoutuspalveluja koskevia tunnuksia.

Oma väylä -kuntoutusta koskeva tunnus on ”OMA” ja rekisteröitymisjärjestelmässä olevien aikuisten sydänkursseja koskeva tunnus on ”KNK”. Muiden vuonna 2021 raportoinnin piiriin tulleiden kurssipalveluiden tunnus on ”KUR”. Alla oppaan taulukkoa 5 vastaavat tiedot päivitettynä uusilla kuntoutuspalvelua koskevilla tunnuksilla.

Määrämuotoisen tiedoston sarakkeeseen 3 merkittävät kuntoutuspalveluja koskevat tunnukset

TAR = Ammatillinen kuntoutusselvitys
TYÖ = Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, (TEAK)

VAL

 

= Työhönvalmennus (vanha palvelu)
= Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus (vanha palvelu)

KUN

 

= Moniammatillinen yksilökuntoutus  
  • harkinnanvarainen kuntoutus
  • vaativa lääkinnällinen kuntoutus
KUR

= Tules-kurssit
= Omaishoitajien kurssit
= Mielenterveyskurssit
= Diabeteskurssit
= ADHD-, Asperger- ja Autismi-kurssit (ennen vuotta 2021 alkaneet kurssit)
= Ammatilliset kuntoutuskurssit (Taito-kurssit)
= ALS-kurssit
= Elinsiirtokurssit
= Ääreishermo- ja lihassairauksien kurssit
= Aivoverenkiertohäiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit
= Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit
= MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit
= OPI-kurssit
= Hengityssairautta sairastavan aikuisen sopeutumisvalmennuskurssit
= Uniapneaa sairastavan kuntoutuskurssi
= Liikehäiriösairauksien kuntoutuskurssit
= Reumaa sairastavan aikuisen kuntoutuskurssit

ASL = Kiila-kuntoutus
NUO = NUOTTI-valmennus
OMA = Oma Väylä -kuntoutus
KNK = Aikuisten sydänkuntoutuskurssit

Lisätiedot
Lisätietoa ja ohjeita tietojen toimittamiseen: Tietojen kerääminen ja toimittaminen kuntoutuspalveluissa – Yhteistyökumppanit - kela.fi

Tietojen toimittamista koskevat kysymykset pyydetään lähettämään Kelan postilaatikkoon tulos(at)kela.fi.