Oma väylä -kuntoutusta pyritään tarjoamaan mahdollisimman monelle

Oma väylä -kuntoutuksen suuren kysynnän vuoksi, Kela joutuu rajoittamaan kuntoutuksen kestoa. Näin sitä voidaan tarjota mahdollisimman monelle kuntoutuksesta hyötyvälle.

Viime vuonna Oma väylä –kuntoutukseen hakeutui arvioitua enemmän asiakkaitta. Vuonna 2021 sitä myönnettiin yli 1400 asiakkaalle. Jotta mahdollisimman monella Oma väylä -kuntoutuksesta hyötyvällä asiakkaalla olisi mahdollisuus osallistua siihen, Kela rajoittaa kuntoutuksen kestoa yhteen vuoteen ja tarkentaa sen myöntämisedellytyksiä.

Päivitä tietosi Oma väylä -kuntoutuksesta katsomalla video

1.4.2022 voimaan tulevassa palvelukuvauksessa kuntoutuksen kesto on rajattu yhteen vuoteen.  Kuntoutukseen pääseminen edellyttää, että asiakkaan psyykkinen ja muu toimintakyky mahdollistaa suoriutumisen opinnoissa ja työssä sekä osallistumisen kuntoutuksen ryhmä- ja yksilötapaamisiin.

Katsomalla terveydenhuollolle suunnatun opasvideon, päivität tietosi Oma väylä –kuntoutuksesta.

Huomioi nämä asiat, kun ohjaat asiakkaita Oma väylä -kuntoutukseen

Oma väylä kuntoutus ei sovellu asiakkaalle, jos hänen terveydentilaansa liittyvät selvittelyt terveydenhuollossa ovat vielä kesken eikä kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta ole mahdollista arvioida. Akuutti tai hoitamaton päihdeongelma estää asiakkaan osallistumisen kuntoutukseen täysipainoisesti. Jos asiakkaan tavoitteena ei ole pääsy tai paluu opiskelemaan tai työelämään, hänen kohdallaan täytyy arvioida muita kuntoutusvaihtoehtoja. Jos asiakas on oikeutettu vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, hän ei kuulu Oma väylä -kuntoutuksen kohderyhmään.

Kun ohjaat asiakasta Oma väylä –kuntoutukseen, kiinnitä huomiota

  • ikään (16–29-vuotiaat)
  • asianmukaiseen diagnoosiin
  • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
  • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)
  • riittävään toimintakykyyn
  • motivaatioon ja kuntoutuksen ajankohtaisuuteen
  • opiskeluun tai työelämään liittyvän tuen tarpeeseen
  • psyykkiseen vointiin ja mahdollisuuksiin osallistua ryhmä- ja yksilötapaamisiin
  • päihteiden käytön vaikutuksiin kuntoutukseen osallistumisessa.

Lue lisää