Virtuaalinen pakopeli tukee nuorten kuntoutusta ja elämänhallintaa

Kelan rahoittamassa Mysteeri 24/7 -hankkeessa luotiin virtuaalinen pakopeli, joka soveltuu nuorten kuntoutukseen. Learning Life – Mysteeri 24/7 -peli on virtuaalilaseilla pelattava hyötypeli, jossa nuori voi aktiivisesti edistää arjen hallintaansa sekä opiskelu- tai työelämävalmiuksiaan ratkaisemalla tehtäviä. Pelistä tehtiin myös tietokoneella pelattava versio ja pelin hyödyntämisen tueksi laadittiin tekninen ohje sekä ammattilaisten käsikirja.

Kajaanin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu toteuttivat yhteistyönä Kelan rahoittaman Mysteeri 24/7 -hankkeen. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien ohjaajien ja muiden ammattilaisten, opiskelijoiden, pelialan ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa.

– Nuorilla ja heidän kanssaan työskentelevillä ammattilaisilla on ollut merkittävä rooli siinä, että pelistä ja ammattilaisen käsikirjasta tuli toimiva menetelmä nuorten ammatilliseen kuntoutukseen ja ohjaukseen. Kela mahdollisti tämän uudenlaisen innovaation kehitystyön, kertoo kehittämisprosessia johtanut lehtori, Mysteeri 24/7 -hankkeen projektipäällikkö Taina Romppanen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Kehitysprosessin tuloksena syntyi Learning Life – Mysteeri 24/7 -peli, jota pelataan Oculus Quest 2 -virtuaalilaseilla. Pelin tavoitteena on, että peli parantaa nuoren työ- tai opiskeluvalmiuksia sekä arjen hallintaa. Pelissä nuori on aktiivinen toimija, joka ratkaisee tehtäviä ja tekee arjen valintoja. Peli on toiminnallinen ja vuorovaikutteinen työväline, jota ammattilaiset voivat käyttää nuorten kuntoutus- ja ohjaustyössä. Lisäksi peliä voivat hyödyntää sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat.

Kela on kehittänyt ammatillisia kuntoutuspalveluja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville 16–29-vuotiaille nuorille.

– Uusi peli sopii hyvin käytettäväksi nuorten ammatillisessa kuntoutuksessa, kuten esimerkiksi NUOTTI-valmennuksessa”, sanoo Mysteeri 24/7 -hankkeen ohjausryhmässä mukana ollut Kelan asiantuntijalääkäri Jan Löfstedt.

Learning Life – Mysteeri 24/7 -pelin ammattilaisen käsikirja perustuu pelin juoneen ja se on julkaistu sähköisessä muodossa. Käsikirjassa kuvataan pelin rakenne sekä siinä käsiteltävät teemat sanallisesti ja visuaalisesti.

– Pelin teknisen ohjeen avulla pelin asentaminen ja virtuaalilasien käyttöönotto onnistuvat myös vähän pelanneilta. Lisäksi Oculus Quest 2 -virtuaalilasien käyttöön saa tukea pikaohjeesta, sanoo pelituottaja Kyösti Koskela Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Julkaisu

Learning Life – Mysteeri 24/7. Virtuaalinen pakopeli nuorten ammatilliseen kuntoutukseen ja ohjaukseen (Helda). Taina Romppanen, Jaana-Maija Koivisto, Kati Nykänen, Jessi Maunula, Kyösti Koskela, Kaijus Varjonen, Elina Kauhanen Kuntoutusta kehittämässä 32/2022.

Learning Life – Mysteeri 24/7 -peli ja oppaat

Linkki pelin tietokoneversioon ja ammattilaisen oppaat löytyvät Kelan verkkokoulusta, jonka osoite on https://extraverkkokoulu.kela.fi/moodle/login/.

Luo tunnukset tai kirjaudu sisään. Valitse etusivulta Kaikille avoimet kurssit, sitten kohta Kuntoutuksen kehittämistoiminnan tuloksia ja sen jälkeen Learning Life – Mysteeri 24/7.