Eettiset ohjeet

Kelan eettisten ohjeiden tarkoitus on turvata hyvän hallinnon toteutuminen, ehkäistä eturistiriitoja ja varmistaa Kelassa työskentelevien riippumattomuus. Ohjeet koskevat kaikkia Kelan palveluksessa olevia.

Eettisissä ohjeissa on ohjeistettu muun muassa lahjojen antamisesta ja vastaanottamisesta sekä muista taloudellisista etuuksista, kutsujen hyväksymisestä, sivutoimista, hankinnoista, sijoitustoimintaan liittyvistä säännöistä, esteellisyydestä ja muista ristiriitatilanteista.

Vakuutuslääketieteellistä arviota ohjaavat eettiset periaatteet

Kelan asiantuntijalääkärin tekemää vakuutuslääketieteellistä arviota ohjaavat Kelan omat eettiset periaatteet.

Kelassa työskentelevä asiantuntijalääkäri

  1. perehtyy huolellisesti hakijan terveydentilaan sekä toiminta- ja työkykyyn käytettävissä olevien ja tarvittaessa lisätietona hankittujen, haettavaan asiaan liittyvien asiakirjojen ja terveydentilatietojen perusteella
  2. noudattaa terveysperusteisia etuuksia määrittäviä lakeja ja asetuksia
  3. arvioi huolellisesti ja puolueettomasti asiakirjoissa kuvattua tietoa ja suhteuttaa sen kutakin etuutta koskevaan lainsäädäntöön
  4. perustaa vakuutuslääketieteellisen päätelmänsä näyttöön perustuvaan tietoon ja hyvään lääketieteellisen käytäntöön eikä anna henkilökohtaisten asenteiden tai oman tai jonkun osapuolen hyödyn tavoittelun vaikuttaa arvioon
  5. tunnistaa tilanteen, jossa oma osaaminen ei riitä ja konsultoi sisäisen ohjeen mukaisesti
  6. selvittää ristiriidat ammatillisesti asiakasta ja muita osapuolia kunnioittavasti
  7. tunnistaa jääviyden suhteessa asiakkaaseen tai hoitaviin lääkäreihin eikä osallistu tällaisessa tilanteessa asiakkaan hakemuksen arviointiin
  8. ylläpitää asiantuntemustaan kouluttautumalla ja kehittämällä osaamistaan
  9. noudattaa Kelan tietosuojaohjeita ja käsittelee asiakkaan tietoja luottamuksellisesti.

 

Lue lisää