Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta

Poissaolo työllistymistä edistävästä palvelusta pitää ilmoittaa Kelaan. Palveluun osallistuja merkitsee poissaolon työttömyysajan ilmoitukseen. Poissaoloja ei seurata työvoimapoliittisessa koulutuksessa eikä omaehtoisessa opiskelussa.

Poissaolo tarkoittaa sellaista päivää, jona palvelu järjestetään ja jolloin sinun olisi tullut osallistua siihen. Poissaolopäiviä eivät ole sellaiset päivät, joina palvelua ei järjestetä (esim. arkipyhät).

Jos palvelua ei järjestetä esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän tauon aikana, palveluntuottaja merkitsee ilmoitukseen ”palvelua ei järjestetä”. Se ei ole poissaolo, mutta kulukorvausta ei makseta sellaiselta päivältä.

Jos haluat vaihtaa osallistumispäiviäsi, sovi siitä palvelun järjestäjän kanssa. Vaihdoksesta ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Sinulla on oikeus työttömyysetuuteen mutta ei kulukorvaukseen, jos poissaolo johtuu

  • omasta sairaudesta
  • alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta (enintään 4 päivää)
  • työhaastattelusta tai muusta tähän rinnastettavasta työllistymiseen liittyvästä syystä
  • julkisen luottamustehtävän hoitamisesta.

Yli 3 päivää kestävästä omasta sairaudesta on toimitettava Kelaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Poissaolojen seuranta ei koske työvoimapoliittista koulutusta ja omaehtoista opiskelua.

Jos poissaolo johtuu jostain muusta syystä, poissaolopäivältä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.