Kelan tilastot kuvina

Ajankohtaista tilastoista

Kelan etuusmenot olivat vuonna 2020 yhteensä 15 886 miljoonaa euroa. Kelan hoitama sosiaaliturva 2020 (helda.helsinki.fi).
Kelan etuusmenot olivat vuonna 2020 yhteensä 15 886 miljoonaa euroa.  Kuusi suurinta etuusryhmää euroissa mitaten olivat   sairausvakuutuskorvaukset (poislukien lääkkeet) 2 750 miljonaa euroa,  eläke-etuudet 2 515 miljoonaa euroa, työttömyysetuudet 2 265 miljoonaa euroa, lapsiperheiden etuudet 1 884 miljoonaa euroa, lääkkeet 1 635 miljoonaa euroa ja  yleinen asumistuki 1 566 miljoonaa euroa.

Kuviot-sarja

Kuviot esittelevät graafisin keinoin Kelaa, sen hoitamaa sosiaaliturvaa, Suomen kokonaiseläketurvaa ja Suomen työttömyysturvaa. Tiedostot (pdf ja Excel) sisältävät kuvioiden tilastoaineiston ja aikasarjoja jopa vuodesta 1940 alkaen.

Pdf-tiedostot

Excel-tiedostot

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi