Avioliiton solmiminen

Kela saa tiedon avioliitosta suoraan väestötietojärjestelmästä. Rekisteröity parisuhde vaikuttaa etuuksiin samoin kuin avioliitto.

Jos nimesi muuttuu avioliiton yhteydessä, Kela lähettää sinulle uuden Kela-kortin automaattisesti.

Jos muutat tai puolisosi muuttaa luoksesi avioliiton yhteydessä, lue muuton ja yhdessä asumisen vaikutuksista Kelan etuuksiin sivuilta Asunnonvaihto ja Muutto yhteen.

Avioliitto voi vaikuttaa seuraaviin sinun tai puolisosi etuuksiin, jolloin liiton solmimisesta on ilmoitettava Kelaan. Laskureilla voit arvioida, paljonko etuuksien määrät muuttuvat.

Isyysraha

Voit saada isyysrahaa, jos olet avo- tai avioliitossa yhdessä lapsen äidin kanssa ja osallistut lapsen hoitoon. Voit saada isyysrahaa poikkeuksellisesti, vaikka asuisitte tilapäisesti eri osoitteissa, jos erossa asuminen johtuu esim. työtilanteesta eikä välien rikkoutumisesta. Lue lisää isyysrahasta.

Kansaneläke

Kansaneläke on pienempi avo- tai avioliitossa olevalle kuin yksin asuvalle. Voit tehdä tarkistuksen suullisesti soittamalla numeroon 020 692 202 tai Kelan palvelupisteessä, OmaKelassa sekä lomakkeella E285.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotus

Sinulla ei ole oikeutta lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, jos solmit uuden avio- tai avoliiton. Täytä lapsilisän tarkistushakemus verkossa tai lomakkeella LL1. Voit ilmoittaa yksinhuoltajakorotuksen lakkautuksesta myös suullisesti lapsiperheiden palvelunumeroon p. 020 692 206.

Lapsen opintoraha

Jos alle 18-vuotias toisen asteen oppilaitoksen opiskelija asuu vanhempansa ja tämän uuden aviopuolison kanssa, myös uuden aviopuolison tulot vaikuttavat hänen opintorahaansa. Opiskelijan pitää tehdä opintotuen tarkistus verkossa tai lomakkeella OTm.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja avio- ja avopuolison tulot. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella WH1.

Leskeneläke

Leskeneläke on tarkistettava, kun perhesuhteet muuttuvat. Leskeneläke lakkaa, jos solmit uuden avioliiton, ennen kuin olet täyttänyt 50 vuotta. Tee tarkistus lomakkeella EV277.

Sotilasavustus

Asevelvollisen aviopuolisolla voi olla oikeus sotilasavustukseen. Aviopuolison tulot vaikuttavat myös asevelvollisen mahdolliseen sotilasavustukseen. Voit tehdä tarkistuksen verkossa tai lomakkeella SA1.

Yleinen asumistuki

Yleinen asumistuki on tarkistettava, kun perhesuhteet muuttuvat. Aviopuolisot kuuluvat samaan ruokakuntaan, elleivät he asu erillään välien rikkoutumisen vuoksi. Voit tehdä tarkistuksen verkossa tai lomakkeella AT1.

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan lapsikorotus

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan lapsikorotukseen sinulla on oikeus myös avio- tai avopuolisosi alaikäisestä lapsesta, jos tämä asuu kanssasi samassa taloudessa. Kun täytät seuraavan työttömyysajan ilmoituksen verkossa tai lomakkeella TT2, ilmoita siinä, että perhesuhteesi ovat muuttuneet.

OmaKelassa kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Jos täytät paperilomakkeen, voit postittaa sen mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.

Lue lisää