Jos sairastut

Lue sairauspäivärahasta, sairaanhoidon korvauksista sekä lääke- ja matkakorvauksista osiosta Sairastaminen.

Tulojen pieneneminen vaikuttaa moniin Kelan maksamiin etuuksiin. Lue lisää sivulta Jos tulosi laskevat.

Jos asevelvollinen sairastuu

Asevelvollisuuden aikana et voi saada sairauspäivärahaa.

Jos eläkeläinen sairastuu

Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet alle 68-vuotias ja käyt työssä eläkkeen ohella tai työkyvyttömyyseläkkeesi on lepäämässä. Hae sairauspäivärahaa verkossa tai lomakkeella SV8.

Jos saat eläkkeensaajan asumistukea ja joudut jatkuvaan julkiseen laitoshoitoon, asumistuen maksaminen keskeytetään kymmenennen kuukauden alusta hoidon alkamisesta lukien. Jos sinulla ei ole asumismenoja jouduttuasi laitoshoitoon, asumistuki lakkautetaan.

Lue myös kuntoutuksesta työikäisille ja yli 65-vuotiaille.

Jos lapsi sairastuu

Lue lisää sivulta Jos lapsi sairastuu. Lue myös kuntoutuksesta lapsille ja nuorille.

Jos opiskelija sairastuu

Jos tiedät, että sairautesi kestää enintään 2 kuukautta, voit edelleen nostaa opintotukea normaalisti. Jos et etukäteen tiedä, kuinka kauan sairautesi kestää, tai tiedät, että se kestää yli 2 kuukautta, voit saada sairausajalta opintotuen sijaan sairauspäivärahaa ja yleistä asumistukea.

Sinun tulee itse arvioida, milloin opiskelun määrä täytyy, ja ilmoittaa siitä Kelaan.

Lue lisää sivulta Jos opiskelija sairastuu. Hae sairauspäivärahaa ja yleistä asumistukea verkossa tai lomakkeilla SV8 ja AT1.

Lue myös kuntoutuksesta lapsille ja nuorille sekä työikäisille.

Jos työntekijä sairastuu

Lue lisää sivulta Sairauspäiväraha työntekijälle. Lue myös kuntoutuksesta työikäisille.

Jos työtön sairastuu

Jos olet työtön työnhakija, voit saada sairauspäivärahaa. Jos olet saanut sairastumistasi edeltävien 4 kuukauden aikana työttömyysetuutta, sairauspäivärahasi on vähintään 86 % työttömyysetuuden määrästä. Työttömyysetuutta ei makseta samalta ajalta kuin sairaus- tai osasairauspäivärahaa.

Ilmoita sairastumisestasi itse työ- ja elinkeinotoimistoon. Jos olet ollut sairastumisen takia poissa työllistymistä edistävästä toiminnasta, merkitse poissaolopäivät työttömyysajan ilmoitukseen verkossa tai lomakkeeseen TT2. Hae sairauspäivärahaa verkossa tai lomakkeella SV8.

Lue myös kuntoutuksesta työikäisille.

Jos vanhempi sairastuu

Jos äiti sairastuu äitiysrahakaudella niin, ettei hän voi hoitaa lasta, isä voi jäädä kotiin hoitamaan lasta. Tällöin äitiysraha maksetaan isälle vanhempainrahana. Tämä ei lyhennä perheen käytettävissä olevaa vanhempainrahakautta äitiysrahakauden jälkeen. Äiti voi saada Kelasta sairauspäivärahaa.

Sairauspäivärahan saaja ei voi saada samalta ajalta äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa.

Sairauspäiväraha otetaan huomioon tulona kotihoidon tuessa ja yksityisen hoidon tuessa. Sairauspäiväraha voi pienentää tulosidonnaisen hoitolisän määrää.

Työkyvyttömyyden kesto ja sairauspäivärahan saaminen saattavat vaikuttaa oikeuteesi saada lastenhoidon tukia. Sairastumisesi saattaa vaikuttaa myös oikeuteesi saada osittaista hoitorahaa. Jos sairastut saadessasi lastenhoidon tukia, ilmoita asiasta Kelaan soittamalla lapsiperheiden palvelunumeroon 020 692 206. Kela tutkii, vaikuttaako sairastuminen saamiisi tukiin.

Hae sairauspäivärahaa verkossa tai lomakkeella SV8.

Lue myös kuntoutuksesta.

Jos yrittäjä sairastuu

Lue lisää sivulta Sairauspäiväraha yrittäjälle. Lue myös kuntoutuksesta työikäisille.

Ilmoita muutoksista verkossa

Verkon asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos täytät paperilomakkeen, voit postittaa sen mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.