Läheisen kuolema

Kela saa virallisen kuolinilmoituksen väestötietojärjestelmästä yleensä noin viikon kuluessa kuolemasta. Tiedon saatuaan Kela selvittää, voiko leskellä ja lapsilla olla oikeutta perhe-eläkkeisiin, ja lähettää tarvittavat hakemuslomakkeet. Kela maksaa vainajan eläkkeen kuolinkuukauden loppuun asti.

Jos vainajalla on Kelassa etuushakemuksia vireillä tai etuuseriä maksamatta, ne voidaan joissain tilanteissa maksaa leskelle tai kuolinpesälle.

Lue lisää osiosta Omaisen kuolema.

Omainen voi saada tukea muualtakin kuin Kelasta. Omaisilla voi olla oikeus kertasuorituksena maksettavaan vakuutuskorvaukseen (www.trhv.fi) tai taloudelliseen tukeen. Taloudellinen tuki on työntekijäin ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus, joka voidaan maksaa kuntatyössä olleen edunjättäjän jälkeen. Etuuden myöntämistä voi tiedustella työnantajalta tai suoraan Kevasta.

Kela ei enää maksa hautausavustusta. Avustusta hautauskuluihin voi tiedustella esimerkiksi työnantajalta, työeläkelaitokselta, vakuutusyhtiöiltä, ammattiliitolta tai sosiaalitoimistosta.

Puolison kuolema

Aviopuolisosi kuoleman jälkeen sinulla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen. Lue lisää osiosta Omaisen kuolema. Jos sinulla on alle 17-vuotias lapsi, josta saat lapsilisää, ja jäät yksinhuoltajaksi, voit hakea yksinhuoltajakorotusta.

Lisäksi avo- tai aviopuolison kuolema voi vaikuttaa seuraaviin etuuksiisi: eläkkeensaajan asumistuki, kansaneläke, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki, opintotuen asumislisä, sotilasavustus, yleinen asumistuki. Jos saat jotain näistä etuuksista, ota yhteyttä Kelaan.

Lapsen kuolema

Jos raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää (22 raskausviikkoa) ja lapsi syntyy kuolleena tai kuolee synnytyksessä tai pian sen jälkeen, Kela maksaa äitiysrahaa 105 arkipäivältä. Myös äitiysavustuksen saa pitää. Sen sijaan vanhempainrahaa tai lapsilisää ei tällöin makseta lainkaan. Jos lapsi on syntynyt elävänä ennen kuin raskaus on kestänyt 154 päivää, äidillä on oikeus äitiysrahaan 105 arkipäivältä.

Jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee synnytyksessä, voidaan isyysrahaa maksaa äidin äitiysrahakaudella enintään 18 arkipäivältä lapsen kuolinpäivän jälkeen. Jos isä ei pysty heti jäämään pois työstä, voidaan isyysraha myöntää myöhemmästäkin ajankohdasta, mutta vain siihen saakka, kunnes lapsen kuolinpäivästä on kulunut 18 arkipäivää.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaan ei ole oikeutta, jos raskaus päättyy keskenmenoon ennen kuin se on kestänyt vähintään 154 päivää ja lapsi on syntyessään kuollut. Erityisäitiysrahaa voidaan maksaa raskauden keskeytymiseen saakka, jos maksamisen muut edellytykset täyttyvät.

Jos lapsi kuolee isyysrahakaudella, maksetaan isyysrahakausi tai meneillään oleva jakso loppuun, kuitenkin enintään 18 arkipäivältä.

Jos lapsi kuolee silloin, kun äiti tai isä on vanhempainvapaalla, Kela maksaa vanhempainrahaa 12 arkipäivää kuolinpäivästä, enintään kuitenkin vanhempainrahakauden loppuun. Lapsilisän maksu lakkaa seuraavan kuun alusta.

Vanhempainrahakausi maksetaan ilman pidennyspäiviä, jos samalla kertaa syntyneistä lapsista elää vain yksi, kun vanhempainrahakausi alkaa. Jos vähintään kaksi lasta elää, kun vanhempainrahakausi alkaa, maksetaan pidennetty vanhempainrahakausi loppuun.

Lapsen kuolema voi lisäksi vaikuttaa seuraaviin etuuksiin: elatustuki, eläkkeensaajan asumistuki, kansaneläkkeen lapsikorotus, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki, sotilasavustus, työmarkkinatuki tai peruspäiväraha ja yleinen asumistuki. Jos saat jotain näistä etuuksista, ota yhteyttä Kelaan.

Vanhemman kuolema

Vainajan lapsella voi olla oikeus lapseneläkkeeseen. Lue lisää osiosta Omaisen kuolema.

Kela ei maksa elatustukea, jos elatusvelvollinen on kuollut.

Lisäksi vanhemman kuolema voi vaikuttaa seuraaviin etuuksiisi: opintotuki, työmarkkinatuki ja yleinen asumistuki. Jos saat jotain näistä etuuksista, ota yhteyttä Kelaan.