Lapsen syntymä

Kela-kortti postitetaan lapselle automaattisesti, kun hän on saanut henkilötunnuksen ja nimen. Nämä tiedot Kela saa suoraan väestötietojärjestelmästä, ja kortti on valmis postitettavaksi viiden päivän kuluessa tietojen saapumisesta. Lapsella voi olla kaksi voimassa olevaa Kela-korttia.

Lue lisää lapsiperheelle maksettavista etuuksista Lapsiperheet-osiosta.

Lapsen syntymä voi vaikuttaa vanhempien muihin etuuksiin

Lapsen syntymä ja sen perusteella maksettavat etuudet voivat vaikuttaa muihin vanhempien saamiin etuuksiin. Laskureilla voit arvioida, paljonko etuuksien määrät muuttuvat.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistukeen ei ole enää oikeutta, kun tuensaajan kanssa asuu lapsi. Lapsen synnyttyä voit hakea yleistä asumistukea.

Kansaneläke

Kansaneläkkeeseen voidaan joissakin tilanteissa myöntää lapsikorotus seuraavan kuukauden alusta siitä, kun lapsi on syntynyt. Hae lapsikorotusta lomakkeella EV264.

Opintoraha

Jos saat vanhempainpäivärahan kanssa samanaikaisesti myös opintorahaa, vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Veronalaiset etuudet, kuten vanhempainpäivärahat ja lastenhoidon tuki, otetaan tulonasi huomioon opintotuen tulovalvonnassa.

Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, voit saada 250,28 euron opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen, joka on 100,00 euroa kuukaudessa. Lasten lukumäärä ja se, kenen luona lapsi asuu, eivät vaikuta huoltajakorotukseen. Opintorahan huoltajakorotusta ei voi hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

Jos saat vanhempainpäivärahan kanssa samanaikaisesti myös opintorahaa, vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Veronalaiset etuudet, kuten vanhempainpäivärahat ja lastenhoidon tuki, otetaan tulonasi huomioon opintotuen tulovalvonnassa.

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa ei makseta ajalta, jona saat vanhempainpäivärahaa.

Sotilasavustus

Sotilasavustus tarkistetaan lapsen syntymäpäivästä lukien. Tee tarkistus lomakkeella SA1.

Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha

Työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan maksetaan lapsikorotus lapsen syntymäpäivästä lähtien. Ilmoita lapsen syntymästä seuraavassa työttömyysajan ilmoituksessa verkossa tai lomakkeella TT2. Työttömyysturvaa ei makseta ajalta, jona saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

Yleinen asumistuki

Yleisen asumistuen määrään vaikuttaa perheen koko. Tuki tarkistetaan lapsen syntymää seuraavan kuun alusta. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella AT1.

Verkkoasiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos täytät paperilomakkeen, voit postittaa sen mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.

Lue lisää