Muutto erilleen ja avioero

Kela saa tiedon avioerosta suoraan väestötietojärjestelmästä. Ilmoita avoliiton loppumisesta verkossa tai soittamalla numeroon 020 692 206. Jos muutat eron yhteydessä, muista tehdä osoitteenmuutos Digi- ja väestötietovirastoon osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi.

Kela katsoo aviopuolisojen kuuluvan eri talouteen myös, jos he asuvat välien rikkoutumisen takia jatkuvasti erillään eikä heillä ole yhteistä taloutta.

Jos aviopuolisoiden erillään asuminen johtuu muusta syystä kuin välien rikkoutumisesta, esimerkiksi puolison työstä tai opiskelusta toisella paikkakunnalla, Kela pitää heitä yhteistaloudessa asuvina. Näin on, vaikka erillään asuminen kestäisi useita vuosia.

Jos puolisot asuvat avioeron harkinta-aikana tai erottuaan edelleen yhdessä, kyseessä on yhteinen talous.

Jos muutat eron yhteydessä, lue lisää asunnon vaihtumisen vaikutuksista sivulta Asunnonvaihto.

Ero voi vaikuttaa seuraaviin sinun tai puolisosi etuuksiin, jolloin siitä on ilmoitettava Kelaan. Laskureilla voit arvioida, paljonko etuuksien määrät muuttuvat.

Elatustuki

Eron jälkeen lapsella on oikeus saada elatusapua vanhemmalta, joka ei asu lapsen kanssa. Jos toinen vanhempi ei maksa elatusapua tai se on alle 158,74 e/kk, Kela voi maksaa lähivanhemmalle elatustukea. Elatusavun vahvistamiseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä kunnan tai kaupungin lastenvalvojaan. Tarvittaessa hae elatustukea verkossa tai lomakkeella LU1.

Eläkkeen lapsikorotus

Eläkkeen lapsikorotus tarkistetaan tai lakkautetaan, jos et eron jälkeen asu samassa taloudessa huollettavan alaikäisen lapsesi kanssa. Täytä lapsikorotushakemus EV264.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuen määrään vaikuttavat perhesuhteiden muutos ja/tai asunnon vaihto. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella AE1.

Kansaneläke

Kansaneläke on suurempi yksin asuvalle kuin avo- tai avioliitossa olevalle. verkossa tai lomakkeella E285.

Lapsen opintotuki

Vanhempien erotessa kotona asuvan opiskelijan opintorahan määrä voi muuttua. Opiskelija voi tehdä tarkistuksen verkossa tai lomakkeella OTm.

Lapsen työmarkkinatuki

Lapsen työmarkkinatukeen eivät vaikuta eri taloudessa asuvan vanhemman tulot. Jos toinen vanhempi muuttaa eri talouteen, työmarkkinatukea saavan lapsen tulee ilmoittaa muutoksesta seuraavassa työttömyysajan ilmoituksessaan.

Lapsilisä

Jos sinulla on alle 17-vuotias lapsi, josta saat lapsilisää, ja eroat puolisostasi, voit hakea yksinhuoltajakorotusta. Tee hakemus verkossa tai lomakkeella LL1. Voit ilmoittaa asiasta myös suullisesti lapsiperheiden palvelunumeroon p. 020 692 206.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen tulosidonnaisen hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja tulot. Tee tarkistus verkossa tai lomakkeella WH1.

Sotilasavustus

Sotilasavustuksen määrään vaikuttaa perhesuhteiden muutos. Tee tarkistus lomakkeella SA1.

Yleinen asumistuki

Yleisen asumistuen määrään vaikuttavat asunnon vaihto ja asukkaiden määrän muutos. Tee tarkistus OmaKelassa tai lomakkeella AT1.

Verkon asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos täytät paperilomakkeen, voit postittaa sen mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.

Lue lisää