Oleskelu tai työskentely ulkomailla

Tältä sivulta löydät yleisimmät tilanteet, jotka liittyvät ulkomailla oleskeluun tai työskentelyyn. Lisää tietoa löydät Suomesta ulkomaille -sivuilta. Mikäli oma tilanteesi poikkeaa alla esitellyistä, ota yhteys Kelaan.

Muutto tai oleskelu ulkomailla

Jos muutat ulkomaille tai oleskelet ulkomailla tavallista lomamatkaa pidemmän ajan (yli 6 kk), sinun on aina ilmoitettava siitä Kelaan. Myös paluusta Suomeen on ilmoitettava.

Jos tilapäinen ulkomailla oleskelu kestää yli 6 kuukautta eli muuttuu vakinaiseksi, päättyy oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan olosuhteiden muutoksesta lukien. Ilmoita muutoksista Kelaan. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kela asiointipalvelusta.

Etuuksien maksusta ulkomaille kerrotaan kohdassa Etuudet kansainvälisissä tilanteissa.

Jos työntekijä tai yrittäjä muuttaa tai oleskelee ulkomailla

Sinun on ilmoitettava Kelaan, jos Suomen sosiaaliturvaan kuuluvana aloitat työt tai vaihdat työnantajaa ulkomailla oleskelusi aikana. Jos lähdet töihin toiseen EU- tai Eta-maahan, siirryt työskentelymaasi sosiaaliturvaan, vaikka työskentelysi kestäisi alle vuoden. Lue lisää ulkomailla työskentelevien sosiaaliturvasta.

Jos olet muuttamassa EU-tai Eta-maahan tai Sveitsiin lähetettynä työntekijänä, työnantajasi on haettava sinulle ennen ulkomaille lähtöä Eläketurvakeskuksesta todistus A1. Todistuksella voit osoittaa, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan työkomennuksen ajan. Ota yhteys Eläketurvakeskukseen myös muissa EU/Eta-maassa työskentelyn erityistilanteissa.

Myös muissa kuin EU- tai Eta-maissa yli vuoden työskentelevät henkilöt voivat säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Lähetetyt työntekijät säilyvät hakemuksesta ja virkamiehet ilman hakemusta Suomen sosiaaliturvassa ulkomaankomennuksensa ajan. Työnantajan pitää ilmoittaa Kelaan virkamiehen ulkomailla tekemästä työstä.

Sosiaaliturvasopimusmaihin muuttavien työntekijöiden ja yrittäjien sosiaaliturva määräytyy yleensä ulkomailla oleskelun keston perusteella. Poikkeuksena ovat toiseen Pohjoismaahan muuttavat työntekijät ja yrittäjät, joihin pätevät pääosin samat säännöt kuin toiseen EU- tai Eta-maahan muuttaviin työntekijöihin.

Jos perheenjäsen muuttaa tai oleskelee ulkomailla

Ilmoita Kelalle ulkomailla oleskelustasi perheenjäsenenä, jos oleskelu kestää tavallista lomamatkaa pidemmän ajan. Ulkomaille muuttavien perheenjäsenten oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan yleensä yksinomaan ulkomailla oleskelun keston perusteella. Jos et työskentele ulkomailla ja oleskelusi kestää enintään vuoden, kuulut Suomen sosiaaliturvaan.

Lähetettyjen työntekijöiden ja virkamiesten perheenjäsenten on haettava Suomen sosiaaliturvan piirissä säilymistä.

Jos eläkeläinen muuttaa tai oleskelee ulkomailla

Eläkeläisten on ilmoitettava ulkomaille muutosta ja tilapäisestä oleskelusta Kelaan. Eläkeläisiin sovelletaan samoja tilapäisen ja vakinaisen asumisen periaatteita kuin muihin ulkomaille muuttaviin. Tavallisesti alle vuoden ulkomailla oleskelevat eläkeläiset säilyttävät oikeutensa Suomen sosiaaliturvaan, mutta yli vuodeksi ulkomaille muuttavat eläkeläiset eivät ole oikeutettuja Kelan etuuksiin.

Jos opiskelija tai tutkija muuttaa tai oleskelee ulkomailla

Toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin opiskelemaan tai tutkijaksi lähtevä kuuluu pääsääntöisesti asuinmaansa sosiaaliturvaan. Jos opiskelet tai teet tutkimustyötä ulkomailla alle vuoden ajan, sinun tulee ilmoittaa siitä Kelaan.

Ulkomaille yli vuodeksi lähtevät opiskelijat ja tutkijat voivat edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan, mutta heidän tulee vuoden sisällä ulkomaille lähdöstä hakea päätöstä Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Jos olet opiskelun ohessa töissä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, siirryt yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan, mikäli täytät kyseisen maan työskentelyn vähimmäisehdot. Ilmoita työskentelystä Kelaan.

Jos työnhakija muuttaa tai oleskelee ulkomailla

Jos olet lähdössä ulkomaille työnhakijana ollessasi, muista ilmoittaa asiasta Kelaan.

Työnhakijat voivat hakea työtä toisesta EU- tai Eta-maasta ja Sveitsistä kolmen kuukauden ajan. Työnhakija voi saada tältä ajalta Suomesta samansuuruista peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista päivärahaa kuin mitä hänelle maksettaisiin työnhaun tapahtuessa Suomessa. Työmarkkinatukea ei makseta ulkomaille. Työnhakija kuuluu Suomen sosiaaliturvaan sinä aikana, kun hänelle maksetaan työttömyyspäivärahaa Suomesta. Muissa tilanteissa Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen ratkaistaan sen mukaan, katsotaanko ulkomaille muutto vakinaiseksi vai tilapäiseksi.

Jos sairastut ulkomailla

Jos sairastut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tilapäisen oleskelusi aikana, saat lääketieteellisistä syistä välttämätöntä sairaanhoitoa samoin ehdoin ja kustannuksin kuin oleskelumaan asukkaatkin. Kun suunnittelet yli 3 kk kestävää muuttoa ulkomaille, ota aina yhteyttä Kelaan ja selvitä oikeutesi sairaanhoitoon. Lisätietoa saat Sairaanhoito ulkomailla ja Jos sairastut ulkomailla -sivuilta.