Lääkärinlausunnot ja -todistukset

Kela korvaa sairaudesta tai sairaan lapsen hoidosta aiheutuvaa ansionmenetystä, järjestää kuntoutusta ja tukee kuntoutuksen aikaista toimeentuloa. Lisäksi Kela korvaa lääkekuluja ja tukee vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden potilaiden itsenäistä selviytymistä ja elämää. Lääkärinlausuntoa tai -todistusta tarvitaan näiden etuuksien hakemista varten.

Lääkärintodistus A

A-todistus (SV6) on tavallisin lääkärintodistus. Sillä lääkäri arvioi lyhytaikaisten sairauksien aiheuttamaa työkyvyttömyyden kestoa. Yleensä se voidaan kirjoittaa enintään 2 kuukaudeksi.

Lääkärinlausunto B

B-lääkärinlausunto (SV7) ja uusi sähköinen B-lääkärinlausunto on yksityiskohtainen selvitys potilaan sairaudesta, sen ennusteesta ja kuntoutustarpeesta esimerkiksi pitkäaikaista sairauspoissaoloa, kuntoutustukea, kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa tai työkyvyttömyyseläkettä varten. Sillä haetaan oikeutta myös lääkkeiden erityiskorvaukseen.

Lääkärinlausunto C

C-lääkärinlausunto (EV256) on selvitys sairauden vaikutuksesta potilaan pitkäaikaiseen toimintakykyyn sekä sairaudesta aiheutuva avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeeseen. Sitä käytetään vammaistuen tai eläkettä saavan hoitotuen hakemiseen.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma (KU207) laaditaan julkisessa terveydenhuollossa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haettaessa.

Lääkärintodistus D

D-todistus (SV 10) tarvitaan sairaan lapsen hoidon vuoksi myönnettävää erityishoitorahaa varten.  

Erityisäitiysrahatodistus

Erityisäitiysrahatodistus (SV 97) on työterveyslääkärin kirjoittama lausunto tilanteessa, jossa työ tai työolosuhteet vaarantaa sikiön kehityksen ja raskauden.

Minkä lausunnon tai todistuksen kirjoitan?

Työkykyyn liittyvät etuudet

Vammaistuet

Kuntoutusetuudet

Lääkekorvaukset

Sairaan lapsen hoitoon liittyvä etuus

Raskauden aikaiset todistukset

  • erityisäitiysraha: Työterveyslääkärin tai työolosuhteet tuntevan lääkärin lausunto lomakkeella SV97.

Jos Sinulla on kysyttävää Kelan etuuksista tai lääkärinlausunnoista, ota yhteyttä lääkärilinjalle. Kelan asiantuntijalääkärit vastaavat kysymyksiisi.

Lisätietoja: