Lapseneläke

Lapseneläke on eläke, jota maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle, jos hänen äitinsä, isänsä tai muu huoltajansa (esim. kasvatusäiti tai -isä) kuolee.

Perhe-eläketurvan lainsäädäntöä uudistetaan

Uudistuksen tavoitteena on muokata perhe-eläketurvaa niin, että se vastaa yhteiskunnan ja perheiden muuttuneisiin tarpeisiin. Uudistus parantaa avopuolison toimeentuloturvaa leskeneläkeoikeuden myötä sekä pidentää työeläkelakien mukaista lapsen eläkeoikeutta 2 vuodella. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. 

Lue lisää

Lapseneläke on osa perhe-eläkettä. Suomessa on kaksi perhe-eläkejärjestelmää: kansaneläkelain ja työeläkelakien mukaiset perhe-eläkkeet, jotka täydentävät toisiaan.

  • Kela maksaa lapseneläkkeen perusmäärää ja täydennysmäärää alle 18-vuotiaalle.
  • Jos nuori opiskelee, Kela jatkaa perusmäärän maksamista, kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Sitä kutsutaan myös koululaiseläkkeeksi.
  • Työeläkelaitokset maksavat lapseneläkettä alle 18-vuotiaalle. Eläke perustuu työ- ja yrittäjäeläkkeeseen, jonka huoltaja ehti eläessään ansaita.

Lapseneläkettä voi myös saada lakiin perustuvana tapaturmaeläkkeenä ja sen lisäksi vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Jos huoltaja on asunut tai työskennellyt ulkomailla, lapsella voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös niistä maista.

Suhde muihin etuuksiin

Jos saat alle 18-vuotiaana tai alle 21-vuotiaana Kelan maksamaa työkyvyttömyyseläkettä tai sitä vastaavaa eläkettä ulkomailta, et voi saada lapseneläkettä.

Lue lisää