Helsingin palkanmaksuongelmat voivat vaikuttaa Kelan etuuksiin – asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa

Jos Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat aiheuttaneet virheitä tulorekisteriin ja vaikuttaneet etuuden määrään, Kela voi oikaista etuuspäätöstä. Tämä edellyttää, että työnantaja korjaa tiedot tulorekisteriin ja asiakas hakee päätökseen oikaisua. Kela voi joustaa myös lisäselvitysten määräajoissa.

Kela tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa, jotta kaupungin palkanmaksuongelmien aiheuttamat virheet Kelan maksamissa etuuksissa saataisiin korjattua. On tärkeää, että Kelan asiakkaat saavat heille kuuluvat etuudet oikean suuruisina.

Palkanmaksuongelmien vaikutukset määrittyvät etuuskohtaisesti

Jos työnantaja maksaa työntekijän palkan myöhässä tai jos tulorekisterin tiedot ovat virheelliset, tilanne voi vaikuttaa useisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Palkanmaksuongelmien vaikutukset voivat vaihdella, sillä jokaisen etuuden suuruus määräytyy siihen vaikuttavan lain mukaan.

Kela on auttanut Helsingin kaupunkia tiedottamaan työntekijöitään siitä, miten palkanmaksuongelmat vaikuttavat etuuksiin ja kuinka työntekijöiden kannattaa toimia.

Kela määrittää etuuksien suuruuden tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella. Kela ei pysty korjaamaan tulorekisterin tietoja, muuttamaan palkan maksupäivää tai siirtämään palkkoja toiselle kuukaudelle. Työnantajan täytyy ilmoittaa tiedot oikein tulorekisteriin tai korjata virheelliset tiedot.

Kelan asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa asiakkaita selvittämään palkanmaksuongelmien vaikutusta asiakkaiden omiin etuuksiin.

Kela joustaa etuuspäätöksien lisäselvityksissä

Kela joustaa tilanteissa, joissa se tarvitsee asiakkaalta lisäselvitystä etuuspäätöstä varten. Lisäaikaa myönnetään pyynnöstä esimerkiksi silloin, jos työnantaja ei pysty toimittamaan tarvittavia tietoja ajoissa. Sen jälkeen kun tulorekisteritiedot on korjattu, asiakas voi hakea etuuspäätöksen oikaisua, jos tulorekisteriin ilmoitetut virheelliset tiedot ovat vaikuttaneet päätökseen. Oikaisua voi hakea soittamalla Kelan palvelunumeroon.

Työntekijällä voi olla oikeus perustoimeentulotukeen, jos palkkaa ei ole maksettu ajallaan. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jota voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.