Kela edistää yhdenvertaisuutta osana työn arkea – yhteistyö Helsinki Priden kanssa tuo teemat näkyväksi  

Kela on mukana 27.6.–3.7. järjestettävässä Helsinki Pride -ihmisoikeustapahtumassa. Yhteistyökumppanuus Helsinki Priden kanssa on osa Kelan vastuullisuustyötä. Tasa-arvon edistäminen näkyy niin Kelan vastuullisuuslinjauksissa kuin strategiassakin. 

Helsinki Pride -tapahtuman tavoitteena on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Tapahtuman yhteistyökumppanina toimiminen on Kelalle luontevaa, sillä myös Kela pyrkii toteuttamaan ja edistämään samoja tavoitteita koko toiminnassaan. 

Kela julkaisi keväällä 2022 uudet strategiset vastuullisuuslinjauksensa. Yksi linjauksia yhdistävä tekijä on monimuotoisuus. Suomessa väestö muuttuu taustoiltaan, tavoiltaan ja lähtökohdiltaan aiempaa monimuotoisemmaksi. Muutos vaatii Kelassa kykyä tunnistaa asiakaskunnan monimuotoisuus ja vahvistaa siten ymmärrystä asiakkaiden tarpeista.

Kelan päivitetyssä strategiassa yksi tavoitteista on tarjota asiakkaalle erinomainen asiakaskokemus. Jotta asiointi olisi mahdollisimman sujuvaa, tarvitaan Kelan ja asiakkaan välillä molemminpuolista luottamusta.

– Luottamuksen rakentuminen vaatii, että jokainen Kelan asiakas saa tulla kohdatuksi omana itsenään. Samaa tarvitaan myös työyhteisön sisällä: kaikilla kelalaisilla täytyy olla oikeus tehdä työtään ilman, että joutuu kohtaamaan minkäänlaista syrjintää tai eriarvoista kohtelua, sanoo Kelan henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen.

Oslossa viime viikonloppuna Pride-kulkueen alla tapahtunut hyökkäys on järkyttänyt myös Suomessa. Oslon tapahtumat muistuttavat samalla siitä, miksi yhdenvertaisuuden eteen on tärkeää tehdä jatkuvasti töitä.

Kela on mukana edistämässä perheiden yhdenvertaisuutta  

Tasa-arvon vahvistaminen näkyy Kelan työn arjessa monin tavoin. Kela on ollut mukana valmistelemassa perhevapaauudistusta, joka astuu voimaan 1.8.2022. Uudistus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä, sillä se mahdollistaa perhevapaiden ja hoitovastuun jakamisen tasaisesti molempien vanhempien kesken. Uudistus myös lisää erilaisissa perhemuodoissa elävien lasten yhdenvertaisuutta ja mahdollisuutta saada hoivaa vanhemmiltaan. Työ perheiden moninaisuuden tunnistamiseksi jatkuu edelleen.  

Kelan tutkimus on esimerkiksi mukana Laki ja perheiden monimuotoisuus -hankkeessa. Hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2022 tutkimus- ja selvitystoiminnan toimeenpanoa, ja sen tarkoituksena on tarkastella erilaisten perheiden kohtaamia lainsäädännöllisiä haasteita ja etsiä niille ratkaisuja.

– Tutkimushankkeessa jatketaan perhevapaauudistuksen valmistelussa tehtyä työtä esimerkiksi selvittämällä sateenkaariperheiden ja useamman kuin kahden vanhemman perheiden kokemia lainsäädännön haasteita, sanoo Kelan tutkija Ella Sihvonen.

Pride-kuukausi huipentuu juhlaviikkoon myös Kelassa 

Kelan Pride-viikkoon sisältyy perinteinen sateenkaariliputus päätalolla Töölössä. Lauantaina 2.7. Kelan sateenkaariverkosto osallistuu kulkueeseen sekä puistojuhlaan. Kaikille kelalaisille avoimen verkoston tarkoituksena on tukea yhdenvertaisuutta ja tarjota vertaistukea. Pride-viikkoa vietetään myös Kelan sosiaalisen median kanavissa. Vahvimmin Pride-sisällöt näkyvät Kelan Instagramissa tilillä @kela_fpa.  

Lue lisää