Koulumatkatukea kannattaa hakea ajoissa

Koulumatkatuki täytyy hakea joka lukuvuodeksi. Jotta välttyy mahdolliselta ruuhkalta, kannattaa hakemus toimittaa omaan oppilaitokseen hyvissä ajoin ennen syyslukukauden alkua.

Kela myöntää koulumatkatukea toisen asteen oppilaitoksessa eli esimerkiksi lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville.

Koulumatkatuen ehdot ovat erilaiset sen mukaan, onko opiskelijalla oikeus oppivelvollisuuslain mukaiseen maksuttomaan koulutukseen vai ei. Jos opiskelijalla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, hän voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Jos opiskelijalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulutukseen, matkan täytyy olla vähintään 10 kilometriä.

Lisäksi opiskelijan pitää matkustaa oppilaitokseen tai työpaikalle vähintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa, jotta tukea voi saada.

Opiskelija voi selvittää koulumatkatuen laskurilla, voiko hän saada koulumatkatukea ja minkä verran.

Koulumatkatuen hakemus jätetään omaan oppilaitokseen

Koulumatkatukea kannattaa hakea ennen syyslukukauden alkua, jotta välttyy mahdolliselta ruuhkalta.

Opiskelijan täytyy jättää täytetty koulumatkatukihakemus (KM1) omaan oppilaitokseen. Oppilaitos tarkistaa hakemuksen tiedot. Koulumatkatukea ei siis voi hakea OmaKelassa.

Kun Kela on käsitellyt koulumatkatukihakemuksen, opiskelija saa postitse kotiinsa kirjallisen päätöksen. Päätös ja tiedot myönnetystä koulumatkatuesta näkyvät myös OmaKelassa.

Lue lisää