Näitä Suomi.fi-valtuuksia hyvinvointialueella tarvitaan Kelan kanssa asiointiin

Suomi.fi-valtuudet kannattaa hoitaa ajoissa kuntoon hyvinvointialueella, jotta Kelan asiointipalvelut ovat hyvinvointialueen työntekijöiden käytössä heti vuoden 2023 alussa. Lue tästä tiedotteesta, miten valtuudet saa käyttöön, miten ne muuttuvat ja mitä valtuuksia alueella tarvitaan.

Kun hyvinvointialueet käynnistävät toimintansa 1.1.2023, alueiden työntekijät tarvitsevat Suomi.fi-valtuuksia, jotta he voivat käyttää Kelan asiointipalveluja. Hyvinvointialueella tarvittavia Kelan asiointipalveluja ovat esimerkiksi etuustietopalvelu Kelmu, ajanvarauspalvelu, työnantajien asiointipalvelut ja Kanta-ekstranet

Hyvinvointialue myöntää valtuudet omille työntekijöilleen

Hyvinvointialue myöntää itse tarvittavat Suomi.fi-valtuudet omille työntekijöilleen. Tätä varten hyvinvointialue tarvitsee valtuutusoikeudet, joita haetaan Digi- ja väestötietovirastolta. Tutustu ohjeisiin hyvinvointialueille (dvv.fi).

Valtuutusoikeudet haetaan henkilöille, jotka toimivat valtuuttajina alueella. Valtuuttavia henkilöitä kannattaa olla useita, esimerkiksi joka toimialalla omansa. Valtuutusoikeuksia voi hakea heti, kun henkilöiden nimet ja henkilötunnukset ovat tiedossa.

Kun valtuutusoikeudet on myönnetty, hyvinvointialue voi myöntää tuleville työntekijöilleen Suomi.fi-valtuuksia ennakkoon heti, kun työntekijät ovat tiedossa. Valtuuden voimaantuloajaksi merkitään 1.1.2023. Lue lisää asiointivaltuuksien antamisesta.

Kaikki valtuutusoikeudet saa samalla hakemuksella

Hyvinvointialue voi hakea kaikkia valtuutusoikeuksia samalla hakemuksella. Samalla hakemuksella voi hakea valtuutusoikeuksia sekä Kelan että muiden viranomaisten asiointipalveluihin tarvittavia valtuuksia varten. Lue lisää valtuutushakemuksesta.

Myös Helsingin kaupungin ja Ahvenanmaan kuntien pitää hakea valtuutusoikeuksia uusiin valtuuksiin.

Etuustietopalvelu Kelmuun tulee uusia valtuuksia – muutoksia myös vanhoihin

Kelmussa otetaan käyttöön uusia valtuuksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2023. Myös vanhojen valtuuksien sisällöt muuttuvat. Muutosten tarkoitus on rajata tietojen näkymistä ja palvelun käyttöä työntekijöille, joilla on työnsä takia näihin oikeus.

Aiemmin käytössä ollut valtuus Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti tulee nyt myös hyvinvointialueiden työntekijöiden käyttöön. Sen avulla työntekijät näkevät asiakkaidensa saamat etuudet ja niihin liittyvät tiedot. Hyvinvointialue voi tällä valtuudella lisäksi rekisteröidä maksuvaatimuksia Kelalle.

Valtuudella Toimeentulotuen ja sosiaalipalvelujen asiakkaiden tietojen tarkastelu hyvinvointialueen työntekijä näkee Kelan välittämät ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeesta sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset. Kuntien työntekijät eivät jatkossa näe asiakkaiden tietoja perustoimeentulotuesta tai ilmoituksia sosiaalihuollon tarpeesta. Helsingin kaupungin ja Ahvenanmaan kuntien työntekijöillä on jatkossakin oikeus näihin tietoihin.

Lisäksi Kelmussa otetaan käyttöön uusia valtuuksia, joilla hyvinvointialueen, kunnan, Helsingin kaupungin tai Ahvenanmaan kunnan työntekijä voi nähdä listoja tiettyjen etuuksien saajista.

Lue lisää