Opintolainan takaussaatavan perintä

Jos Kela on taannut opintolainasi ja maksanut sen pankille, Kela perii sinulta koko pankille maksamansa summan. Kela kutsuu tätä summaa opintolainan takaussaatavaksi. Opintolainan takaussaatavasta perittävä korko on vuoden 2018 alusta lähtien 4 %. 

Maksujärjestelyt

Maksa opintolainan takaussaatava kerralla. Jos et pysty maksamaan sitä yhdellä kerralla, voit neuvotella Kelan perintäkeskuksen kanssa osamaksusta.

Toimi silloin näin:

 1. Kirjaudu OmaKelaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Näet OmaKelan etusivulta perintäasiasi. Valitse perintäasia, johon haluat ehdottaa osamaksua. Valitse sen jälkeen Ehdota maksusuunnitelmaa.

Vaihtoehtoisesti voit soittaa Kelan perintäkeskukseen ja neuvotella osamaksusta.

Jos et voi neuvotella asiastasi OmaKelassa tai puhelimessa, lähetä vapaamuotoinen kirje, jossa ehdotat maksusuunnitelmaa. Postita se Kelaan osoitteella Kelan perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA.

Kun osamaksusuunnitelmaa tehdään, Kela ottaa huomioon taloudellisen tilanteesi, velan määrän ja jäljellä olevan perintäajan.

Jos taloudellinen tilanteesi heikentyy etkä pysty maksamaan sovitun maksusuunnitelman mukaisesti, ota yhteyttä perintäkeskukseen ennen seuraavan maksun eräpäivää. Näin voimme neuvotella maksusuunnitelman muuttamisesta.

Maksuvapautukset

Jos tulosi ovat pienet ja opintolainaasi perii pankki, voit hakea Kelasta korkoavustusta. Jos olet pienituloinen ja Kela on maksanut opintolainasi pankille, voit hakea Kelasta vapautusta koron maksamisesta.  

Voit saada vapautuksen koron maksamisesta takaussaatavalle sille ajalle, jolta keskimääräiset veronalaiset tulosi eivät ylitä tulorajaa. Tuloraja on korkeampi, jos sinulla on alaikäisiä lapsia tai luonasi asuu avio- tai avopuolisosi alaikäisiä lapsia.

1.3.2022 lähtien tulorajat ovat seuraavat:

 • ei lapsia: 1457 e/kk
 • 1 lapsi: 1683 e/kk
 • 2 lasta: 1744 e/kk
 • 3 tai useampia lapsia: 1847 e/kk.

Tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi palkkojen ja hintojen muutosten mukaisesti.

 • Vapautus koron maksamisesta voidaan myöntää myös jälkikäteen eli takautuvasti. Takautuvasti vapautuksen voi saada enintään 1 vuoden ajalta (= hakemiskuukausi + 12 edellistä kokonaista kalenterikuukautta). Jos sinulla on erityisen painava syy, voit saada vapautuksen myös vuotta pidemmältä ajalta.
 • Vapautuksen koron maksamisesta voi saada myös etukäteen eli tulevalle ajalle. Jos tiedät, että jatkossa tulosi jäävät alle korkoavustuksen tulorajan, voit hakea vapautusta jo etukäteen.
 • Vapautuksen koron maksamisesta voi myös saada esimerkiksi ajalle, jolloin tulet saamaan jotakin Kelan maksamaa etuutta (esim. sairauspäivärahaa tai vanhempainpäivärahaa).
 • Vapautusta ei yleensä myönnetä etukäteen yli 1 vuodeksi kerrallaan (= hakemiskuukausi + 12 seuraavaa kokonaista kalenterikuukautta).

Jos olet työtön, tulevat tulosi arvioidaan tapauskohtaisesti.  

 • Jos olet juuri jäänyt työttömäksi, voit saada vapautuksen koron maksamisesta yleensä enintään 3 kuukaudeksi (= hakemiskuukausi + 3 seuraavaa kokonaista kalenterikuukautta). 
 • Jos olet ollut pidempään työttömänä, voit saada vapautuksen yleensä enintään 6 kuukaudeksi (= hakemiskuukausi + 6 seuraavaa kokonaista kalenterikuukautta).  

Voit saada vapautuksen koko velan maksamisesta, jos

 • tulosi eivät ylitä tulorajaa
 • olet pysyvästi työkyvytön tai olet ollut yhtäjaksoisesti työkyvytön vähintään 5 vuotta. 

Kela voi myöntää maksuvapautuksen vain silloin, kun Kela perii sinulta opintolainaasi. Kela ei voi myöntää maksuvapautusta, jos pankki perii opintolainaasi.

Näin haet maksuvapautusta

 1. Täytä hakemuslomake Maksuvapautus opintolainan takaussaatavasta OG6 (pdf).
 2. Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet. Hakemuslomakkeessa kerrotaan, mitä liitteitä Kela tarvitsee. Jos liite ei ole sähköisessä muodossa, voit skannata sen tai ottaa siitä kuvan.
 3. Lähetä hakemuslomake liitteineen OmaKelassa.

  Toinen vaihtoehto on, että lähetät hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen Perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA tai haet maksuvapautusta soittamalla Kelan perintäkeskukseen.

Palkkatulojesi ja sinulle maksettujen etuuksien tiedot Kela saa tulorekisteristä. Niitä hyödynnetään hakemuksen käsittelyssä. Tarvittaessa Kela pyytää sinulta lisätietoja.

Opintolainan takaussaatavan perinnästä luopuminen

Kela voi tietyissä tilanteissa luopua opintolainan takaussaatavan perinnästä.

Edellytyksenä luopumiselle on se, että

 • velan määrä on vähäinen
 • velkaa on yritetty periä pitkään ulosoton kautta tuloksettomasti ja asiakkaan taloudellinen tilanne on pysyvästi heikentynyt siten, ettei velkaa saada jatkossakaan perittyä tai
 • perintä maksaisi kohtuuttoman paljon suhteessa perittävään määrään.

Perinnästä luopuminen voi tapahtua Kelan tai asiakkaan aloitteesta. Asiakas saa tiedon luopumisesta. Perinnästä luopumisesta päättää aina Kelan perintäkeskus.

Opintolainan perinnästä luopuminen kuoleman perusteella

Opintolainan perimisestä luovutaan, jos asiakas kuolee. Jos opintolaina on Kelan perittävänä, Kela saa automaattisesti tiedon asiakkaan kuolemasta ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle.

Jos opintolaina ei ole siirtynyt pankilta Kelan perittäväksi, Kela maksaa opintolainan pankille ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle.

Lue lisää