Perhevapaakysely 2022

Kelan tutkimus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttavat yhteistyössä Perhevapaakysely 2022 –tutkimuksen. Tutkimuksessa selvitetään pienten lasten vanhempien perhevapaavalintoja ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Hanke on jatkoa perhevapaiden käyttöä kartoittaneille tiedonkeruille vuosina 2001, 2006 ja 2013.

Tutkimus on osa THL:n ja Kelan yhteistyöhanketta Työn muuttuvat muodot, perhevapaat ja työn ja perheen yhteensovittaminen, mikä toteutetaan vuosina 2022–2024.

Tavoitteet ja toteutus

Perhevapaakysely 2022 suunnataan pienten lasten vanhemmille ja sen kohteena ovat nykyjärjestelmän mukaisia vanhempainvapaita käyttäneet noin 6 kk―2,5-vuotiaiden lasten isät ja äidit. Kysely on osa tulevan perhevapaauudistuksen vaikutusten arviointia ja toimii nk. lähtötasomittauksena, kun arvioidaan, mihin väestöryhmiin uudistus mahdollisesti vaikuttaa. 

Kyselyn avulla selvitetään äitien ja isien perhevapaiden käyttöä, kokemuksia perhevapaista sekä perhevapaalle jäämisen motiiveja ja esteitä. Tämän lisäksi selvitetään vanhempien työmarkkina-asemaa, työn piirteitä sekä työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiä. Kyselyn tuloksia verrataan aiempien perhevapaatutkimusten tuloksiin.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan, miten kokoaikatyöstä poikkeavat työsuhteet ja toisaalta muuttuvat työn ajat ja paikat heijastuvat vanhempien mahdollisuuksiin yhdistää lapsen hoivaa ja ansiotyötä. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, millaisia sukupuolistavia seurauksia muuttuvalla työllä on perheissä, työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää perhevapaauudistuksen arvioinnissa ja työpaikkojen käytäntöjen kehittämisessä.

Rahoitus ja yhteistyötahot

Tutkimuksen rahoittavat Kela, THL ja Työsuojelurahasto. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä THL:n Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikön kanssa.

Hanketta voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnisteella #perhevapaatutkimus.

Lisätietoja:

Miia Saarikallio-Torp
miia.saarikallio-torp@kela.fi
puh. 020 634 1968

Anu Kinnunen
etunimi.sukunimi@kela.fi
puh. 020 6341 368

Anneli Miettinen
etunimi.sukunimi@kela.fi
puh. 020 634 4129

 

Lue lisää