Peruspäiväraha

Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelalta peruspäivärahaa. Peruspäiväraha on 33,66 e/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös arkipyhiltä).

 

Huomioi koronatilanteessa

Koronaepidemian takia jotkin työttömyysturvan ehdot, kuten omavastuuaika, työssäoloehto ja yrittäjän työttömyysturva, ovat muuttuneet väliaikaisesti.

Kooste kaikista muutoksista: Työttömyysturva koronatilanteessa

Enimmäisajat

  • Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajan.
  • Jos työhistoriaa on alle kolme vuotta, päivärahan enimmäiskesto on 300 päivää.
  • Enimmäisajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea.

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on 500 päivää niillä työttömillä, joiden työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta. Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä ns. eläkeputkeen.

Peruspäivärahan 5 päivän omavastuuaika kuuluu aina kunkin 400 päivän enimmäismaksuajan alkuun. Se otetaan kuitenkin enintään kerran vuodessa.

Kelan asiointipalvelussa voit seurata peruspäivärahan 400 päivän enimmäisajan kertymistä.

Peruspäiväraha voidaan maksaa korotettuna siltä ajalta, kun osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Peruspäivärahasta vähennettävät etuudet

Peruspäivärahan saajalle myönnetyt muut sosiaalietuudet yleensä vähennetään etuudesta.

Lue lisää