Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset

Korvaamiseen liittyviä ohjeita löytyy vakuutusyhtiöille suunnatusta ohjekirjasta Vakuutusyhtiöiden hakemien sairaanhoitokustannusten korvaaminen.

Lisätietoja Suomessa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaamisesta on myös www.kela.fi > Henkilöasiakkaat > Sairastaminen. Korvausperusteena käytettävät taksat  ovat taksaluettelossa.