Eläkkeensaajan sosiaaliturva

Ulkomailla enintään 6 kuukautta yhtäjaksoisesti oleskelevalla eläkkeensaajalla on yleensä oikeus Kelan etuuksiin, koska muuttoa pidetään tilapäisenä. Jos sen sijaan muutat ulkomaille pysyvästi tai aiot asua ulkomailla yli 6 kuukautta, oikeutesi useimpiin Kelan etuuksiin päättyy muuttopäivään.

Jos oleskelet toistuvasti alle 6 kuukauden jaksoja niin sanotussa kolmannessa maassa eli muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, asuinmaanasi pidetään sitä maata, jossa oleskelet suurimman osan ajastasi.

6 kuukauden aikaraja ei ole ehdoton, jos oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kertaluonteisesti ja tilapäisesti tai säännöllisesti osan ajastasi. Voit säilyttää oikeutesi Kelan etuuksiin, vaikka oleskelisit näissä maissa pitempään kuin 6 kuukautta.  

Tällöin sosiaaliturvastasi vastaa se asuinmaa, johon maahan sinulla katsotaan olevan kiinteimmät siteet. Huomioon otetaan esimerkiksi

 • aiempi asumishistoriasi Suomessa ja ulkomailla
 • nykyiset asumisjärjestelysi
 • toistuva oleskelu Suomessa ja ulkomailla
 • perhesiteet Suomeen ja ulkomaille
 • eläkettä maksava maa
 • eläkettä verottava maa

Kun arvioidaan henkilön asuinmaata EU-alueella ja tilanne on tulkinnanvarainen, myös toisen jäsenmaan näkemyksellä on merkitystä.

Sinulla voi olla oikeus joihinkin eläkkeisiin Suomesta, vaikka sinulla ei olisi oikeutta muihin Kelan etuuksiin.

Esimerkki

Marjatta saa Suomesta työeläkettä ja Kelan kansaneläkettä. Marjatan aikuiset lapset asuvat Suomessa, ja Marjatan vakituinen osoite on Turussa. Lisäksi Marjatalla on vapaa-ajan asunto Espanjassa. Marjatta vierailee asunnollaan muutamia kertoja vuodessa enimmillään noin kolmen kuukauden jaksoja.

Marjatalla on oikeus Kelan sosiaaliturvaan ja etuuksiin seuraavista syistä:

 • Hän ei vietä Espanjassa koskaan yli 6 kuukautta.
 • Hän viettää pääosan ajastaan Suomessa.
 • Hänen vakituinen osoitteensa on Suomessa.
 • Hänen lapsensa asuvat Suomessa.
 • Hänen eläkkeensä maksetaan Suomesta.

Lue lisää