Oikeus sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin ulkomailla

Sinulla on yleensä oikeus Kelan etuuksiin tilapäisen ulkomailla oleskelusi ajan. Tilapäisenä pidetään enintään 6 kuukauden yhtäjaksoista oleskelua ulkomailla.

Joissain tilanteissa tilapäiseksi oleskeluksi voidaan katsoa 6:ta kuukautta pidempikin aika. Oikeus etuuksiin voi säilyä 6:ta kuukautta pidemmän oleskelun ajan esimerkiksi silloin, jos oleskelet EU-maassa tai olet päätoiminen opiskelija tai lähetetty työntekijä.

Joihinkin Kelan etuuksiin vaikuttaa lyhytkin oleskelu ulkomailla. Esimerkiksi perustoimeentulotukeen vaikuttaa yli 7 päivän oleskelu ulkomailla ja kotihoidon tukeen yli 3 kuukauden oleskelu ulkomailla. Tarkista kunkin etuuden verkkosivuilta, onko sinulla oikeus etuuteen ulkomaan oleskelun ajalta.

Ilmoita ulkomaille muutosta

Ilmoita Kelaan ulkomaille muutosta, jos

 • oleskelet ulkomailla yli 3 kuukautta ja Kela maksaa sinulle etuuksia
 • oleskelet ulkomailla yli 6 kuukautta ja olet päätoiminen opiskelija, lähetetty työntekijä tai muusta syystä oikeutettu Kelan etuuksiin ulkomailla oleskelusta huolimatta
 • aloitat lyhyenkään työsuhteen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä
 • oleskelet ulkomailla toistuvasti ja suurimman osan ajasta, esimerkiksi 1–6 kuukautta kerralla, ja Kela maksaa sinulle etuuksia.

Voi tehdä ilmoituksen helposti OmaKelassa.

Henkilöitä, joilla on oikeus Kelan etuuksiin yli 6 kuukauden ulkomailla oleskelun aikana

 • lähetetty työntekijä
 • kehitysyhteistyöntekijä
 • paikalta palkattu työntekijä
 • opiskelija
 • tutkija
 • edellä mainittujen perheenjäsen.

Lähetetyt työntekijät, paikalta palkatut työntekijät ja tutkijat

Sinun pitää ilmoittaa yhdessä työnantajasi kanssa Kelaan ulkomaan työkomennuksen alkamisesta ja päättymisestä.  Ilmoitus on jätettävä viimeistään Suomeen paluun yhteydessä, ellei ulkomailla oleskelu tule etuusasian yhteydessä esiin jo aiemmin.

Tutkijan pitää ilmoittaa Kelaan ulkomailla tehtävästä tutkimustyöstä.

Jos olet lähetettynä työntekijänä, kehitysyhteistyöntekijänä tai tutkijana ulkomailla, voit saada Kelasta etuuksia enintään 5 vuoden ajan. Sen jälkeen sinun on palattava vähintään 6 kuukaudeksi Suomeen, ennen kuin voit lähteä uudestaan työkomennukselle ja säilyttää oikeudet Kelan etuuksiin. Samat säännöt koskevat 1.4.2019 alkaen myös lähetystyöntekijöitä.

Huomaa, että EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin lähetettävät työntekijät ja MYEL-vakuutetut apurahatutkijat saavat Eläketurvakeskuksesta todistuksen oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoita ulkomaille muutosta, jos ulkomailla oleskelusi kestää yli 6 kuukautta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään Suomeen paluun yhteydessä, ellei ulkomailla oleskelu tule jotakin etuutta haettaessa esiin jo aiemmin.

 1. Ilmoita ulkomaille muutosta OmaKelassa.
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa.
 3. Jos et kuulu ulkomailla asuessasi Suomen sosiaaliturvaan, sinulla ei ole oikeutta käyttää Kela-korttia eikä eurooppalaista sairaanhoitokorttia. 
 4. Voit tarkistaa asiointipalvelusta, mitä tietoja Kelalla on ulkomailla oleskelustasi.

Opiskelijat

Jos opiskelet päätoimisesti ulkomailla, sinulla on oikeus Kelan etuuksiin opiskelusi ajalta.

Ilmoituksen tekeminen

 1. Ilmoita ulkomaille muutosta OmaKelassa, jos et saa opintorahaa.
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa.
 3. Jos sinulla ei ole oikeutta Kelan etuuksiin ulkomailla asuessasi, sinulla ei myöskään ole oikeutta käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.
 4. Voit tarkistaa asiointipalvelusta, mitä tietoja Kelalla on ulkomailla oleskelustasi

Ulkomailla suomalaisella opintotuella opiskelevien ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ulkomailla opiskelusta Kelaan, koska tarvittavat tiedot saadaan opintotuen kautta. Muiden päätoimisten opiskelijoiden pitää itse ilmoittaa opiskelusta ulkomailla, jos opinnot kestävät pidempään kuin 6 kuukautta.

Virkamiehet, muut Suomen valtion palveluksessa olevat ja diplomaatit  

Oikeus Kelan etuuksiin ulkomailla työskentelyn ajan säilyy automaattisesti muualle kuin EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin lähetettävillä

 • Suomen valtion virkamiehillä
 • muilla valtion palveluksessa olevilla henkilöillä
 • diplomaateilla.

Työnantaja ilmoittaa Kelaan siitä, että työntekijä työskentelee ulkomailla.

EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin lähetettävät virkamiehet saavat Eläketurvakeskuksesta todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Virkamiesten ja lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet

Ilmoituksen tekeminen

Perheenjäsenen on ilmoitettava Kelaan ulkomailla oleskelustaan, jos hän lähtee työntekijän mukana ulkomaille.

 1. Ilmoita ulkomaille muutosta OmaKelassa.
 2. Tarvittaessa kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa.
 3. Jos sinulla ei ole oikeutta Kelan etuuksiin ulkomailla asuessasi, sinulla ei myöskään ole oikeutta käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia.
 4. Voit tarkistaa asiointipalvelusta, mitä tietoja Kelalla on ulkomailla oleskelustasi.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään Suomeen paluun yhteydessä. Ilmoitus on kuitenkin hyvä tehdä jo ulkomaille lähdettäessä, jotta etuuksien maksu jatkuu keskeytyksettä.

Lue lisää