Tilasto koulumatkatuesta

Tuorein julkistus 13.1.2021:
Lukuvuonna 2019/2020 koulumatkatukea sai 45 000 henkilöä. Koulumatkatuen saajista 69 % opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Kelan opintoetuustilasto 2019/20
(helda.helsinki.fi)

Vuonna 2019 koulumatkatuen kustannukset olivat 43,1 miljoonaa euroa (−5,5 %). Kustannuksista 37 % aiheutui Matkahuollolle maksetuista korvauksista. (Kuvio.)

Rengaskuvio koulumatkatuen kustannuksista maksun vastaanottajan mukaan 2019.

 

Koulumatkatukitilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Terhi Rautesalo, Monica Korhonen
tilastot@kela.fi