Riitta Luoto

Titteli: Ryhmäpäällikkö, Ylilääkäri
Koulutus: LT, dosentti, eMBA, terveydenhuollon ja työterveyshuollon erikoislääkäri terveydenhuollon tietotekniikan ja vakuutuslääketieteen erityispätevyys
Puhelin: 020 634 0529
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

 • työterveyshuolto
 • epidemiologia
 • kansanterveystiede
 • vakuutuslääketiede
 • terveydenhuolto
 • lean-johtaminen

Esittely

Toimin ylilääkärinä ja ryhmäpäällikkönä Kelan tutkimusyksikössä. Olen toiminut aiemmin Kelassa Keskisessä vakuutuspiirissä ja asiantuntijalääkärikeskuksessa ylilääkärinä.  Osaamisalueeseeni kuuluu työterveyshuollon ja terveydenhuollon lisäksi vakuutuslääketiede ja terveydenhuollon tietotekniikka.  Olen perehtynyt LEAN- menetelmään Kelan työ- ja toimintakykyetuuksien prosessijohtamista koskevan MBA-työnsä myötä. Toimin Kelan edustajana kansallisessa laaturekisteri- hankkeessa. Aiemmat tutkimusaiheet ovat liittyneet kansansairauksien epidemiologiaan, hoidontarpeen arviointiin ja sairauksien ehkäisyyn. Kelan tutkimusyksikössä olen mukana terveysperusteisten etuuksien rekisteritutkimuksissa.  

Käynnissä olevat hankkeet

 • Kansallinen terveysindeksi
 • Masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden hoito
 • Terveysperusteisten etuuksien alikäyttö

Julkaisuja

Valikoituja suomenkielisiä julkaisuja:

 • Luoto R. Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu etäjohtamisessa – johtamista teknologiasta huolimatta - Tutkimusblogi (kela.fi) 10.5.2021.
 • Luoto R. Moniammatillinen palvelu on auttanut nuoria eteenpäin - Tutkimusblogi (kela.fi). 6.9.2021.
 • Luoto R. Päätöksentekoon tarvitaan tieteen periaatteita. Suomen Lääkärilehti 2018; 21: 1340-42 SLL212018-1340.pdf (laakarilehti.fi)
 • Luoto R, Kukkonen-Harjula L, Männistö S. Liikkuminen, ravitsemus ja painonhallinta syövän ehkäisyssä. Duodecim 2017;133:2069–74.
 • Luoto R. Työ- ja toimintakykyetuuksien prosessijohtaminen- LEAN- näkökulma. Sosiaali- ja terveydenhuollon MBA- työ. Tampereen yliopisto/Tampereen teknillinen yliopisto 2/2017.
 • Husu P, Tokola K, Suni J, Luoto R, Sievänen H, Mäki-Opas T, Vasankari T, Kaikkonen R. Suomalaisten aikuisten terveyspalveluiden käyttö ja tyytyväisyys niihin Suomessa 2013- ATH- tutkimuksen tuloksia. THL/ tutkimuksesta tiiviisti 10/2014
 • Luoto R. Kyselytutkimuksen suunnittelu. Duodecim 2009;125:1647-53. kyselytutkimuksen_suunnittelu_2009.pdf (tuni.fi)
 • Luoto, R., Laine, M., Martelin, T., Roine, R., Koskinen, S., & Aromaa, A. Terveyden ja hoidontarpeen tulevaisuudennäkymät. In A. Aromaa, J. Huttunen, S. Koskinen, & J. Teperi (Eds.), Suomalaisten terveys (1 ed., pp. 433-442, 2005.)
 • Luoto R, Laine M, Alha P, Koskinen S, Martelin T, Reunanen A, Virtala E, Aromaa A.  Terveys ja hoidontarve alueittain Suomessa. UHOTA- projektin loppuraportti. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B2/ 2000
 • Luoto R, Helakorpi S, Uutela A. Lama ja terveys. Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen- tutkimuksen 7-vuotisseurantatutkimus.  KTL julkaisuja B10/1999

Julkaisuluettelo Riitta Luoto (Riitta M Luoto) 1992-2022 (pdf)