Ismo Ukkola

Titteli: Tutkija
Koulutus: VTM
Puhelin:  020 634 1713
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

  • laadullinen tutkimus
  • kuntoutus
  • sosiologia
  • monimenetelmällinen tutkimus

Esittely

Toimin tutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueitani ovat kuntoutusjärjestelmä, kuntoutuspalvelujen järjestäminen ja toimeenpano. Meneillään olevissa tutkimushankkeissa tutkitaan erityisesti uusia tapoja järjestää kuntoutusta ja kuntoutukseen ohjautumista.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Muutos II-hanke (Rekisteröitymismenettelyn tutkimus; NUOTTI-valmennuksen tutkimus)
  • Kuntoutuksen alue-erot -hanke

Julkaisuja

  • Ukkola I, Seppänen-Järvelä R. Täsmätietoa täsmätutkimuksella. Muutos-hankkeen arviointi. Työpapereita 14. Helsinki: Kela, 2020.