Tietopaketit

Tälle sivulle on koottu tiiviitä tietopaketteja tutkimusaiheistamme.

Kelan tutkimus tuottaa ja tulkitsee tietoa Suomen sosiaaliturvasta ja sen toimivuudesta. Tutkimme esimerkiksi perhe-etuuksia, eläkkeitä, työmarkkinoita ja työttömyysetuuksia, sairausvakuutusjärjestelmää, asumisen tukia sekä kuntoutusta. 

Lisäksi tutkimme Kelan omaa toimintaa, kuten asiakaspalvelua ja Kelaa työyhteisönä. Kokoamme tietoa myös muiden maiden sosiaaliturvajärjestelmistä ja niiden uudistuksista.